Tornator ja Stora Enso istuttavat 14 miljoonaa uutta puuta

Tornatorin ja Stora Enson metsänuudistustöissä huolehditaan miljoonien puuntaimien pyrähtämisestä kasvuun. Jalostettujen taimien ja puunsiementen ansiosta metsä kasvaa jopa 20 prosenttia nopeammin kuin luontaisesti syntyneet puut.

Keväällä Suomessa alkoi noin 150 päivän mittainen metsänistutuskausi. Se tarkoittaa Stora Enson ja Tornatorin istutustyömailla yli 90 000 taimen päivävauhtia. Tornator on Suomen suurin yksityinen metsänomistaja ja Stora Enson yhteistyökumppani metsänhoito- ja metsänuudistustyömailla.

”Keväällä laajentunut metsäpalveluyhteistyömme tuo nyt hyötyä ympäri maan, kun Tornatorin laaja osaaminen ja kokemus on tarjolla Stora Enson metsänomistaja-asiakkaille. Taimien istuttaminen ja sitä seuraavat metsänhoitotyöt ovat tärkeimpiä ilmastotekoja, joita metsissä voidaan tehdä. Jalostettu taimi kasvaa noin 20 prosenttia nopeammin kuin luontaisesti syntynyt puu. Mitä paremmin puusto kasvaa, sitä paremmin se sitoo myös hiiltä”, sanoo Stora Enson metsänhoitopäällikkö Kari Kuusniemi.

”Eteläisimmässä Suomessa pääsimme istutustöihin jo huhtikuussa. Pääosa taimista istutetaan keväällä, mutta istutuksia tehdään myös syksyllä. Tänä vuonna istutamme yhteensä noin 14 miljoonaa puuntainta Tornatorin omissa ja Stora Enson metsänomistaja-asiakkaiden metsissä. Tämän lisäksi uudistamme noin 5 500 hehtaaria kylvämällä. Metsänviljelykausi työllistää merkittävän määrän metsäalan ammattilaisia”, sanoo Tornatorin metsänhoitopäällikkö Jussi Komulainen.

Suurin osa istutustaimista on kuusta, jonkun verran koivuakin. Männyistä suurin osa uudistetaan kylvämällä tai luontaisella uudistamisella.

”Kevään ja kesän kylvöillä saamme aikaan arviolta 16 miljoonan taimen puuston. Istutustaimet ja kylvöalat mukaan lukien Stora Enson ja Tornatorin tämän vuoden työmailla kasvaa siis pian noin 30 miljoonaa puuntainta tuomassa arvoa niin metsänomistajalle kuin luonnolle ja ilmastolle”, Komulainen sanoo.

Stora Enson ja Tornatorin valtakunnallinen yhteistyö metsäpalveluissa alkoi maaliskuussa 2021. Metsänomistajat voivat tilata metsänhoitopalveluja Stora Ensolta kuten ennenkin – ottamalla yhteyttä esimerkiksi oman alueensa metsäasiantuntijaan.

Lisätietoja:

Stora Enso: Kari Kuusniemi, metsänhoitopäällikkö, puh. 040 180 0871

Tornator: Jussi Komulainen, metsänhoitopäällikkö, puh. 040 500 7048

*************** 

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille kartonki-, biomateriaali-, puutuote- ja paperitehtaille puuraaka-ainetta vuosittain noin 20 miljoonaa kuutiometriä. Stora Enso Metsä hankkii puita vain vastuullisesti hoidetuista metsistä. Stora Enso Metsä tarjoaa lisäksi metsänomistajille asiantuntemusta ja apua metsäasioihin koko metsän elinkaaren ajan. Stora Enson Suomen puunhankinnan palveluksessa on 500 henkilöä ja 100 korjuu-, kuljetus- ja metsäpalveluyrittäjää alihankkijoina. Suomen puunhankinta on osa Stora Enson Forest-divisioonaa.

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Työllistämme noin 23 000 henkilöä ja meillä on myyntiä yli 50 maahan. Kuitupohjaiset materiaalimme ovat uusiutuvia, kierrätettäviä ja fossiilittomia. Ratkaisumme tarjoavat vähähiilisen vaihtoehdon rajallisiin luonnonvaroihin perustuville tuotteille. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta.

Tornator omistaa yli 600 000 hehtaaria kaksoissertifioitua metsää Suomessa ja lisäksi lähes 80 000 hehtaaria Virossa ja Romaniassa. Yhtiön ydinliiketoimintaa ovat kestävä metsätalous, metsien osto ja metsänhoitopalvelut. Stora Enso on Tornatorin suurin omistaja 41 prosentin omistusosuudella. Muut Tornatorin omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia.