Tornatorilta 20 000 hehtaaria metsiä jatkuvaan kasvatukseen 

Tornator lisää jatkuvaa kasvatusta suometsissään. Erityisesti karuimmilla rämeillä siirrytään nykyisestä jaksollisesta metsien käsittelystä jatkuvapeitteiseen metsien käsittelyyn. Muutos koskee Pohjois-Karjalasta Pohjois-Suomeen ulottuvaa aluetta. Jatkuvapeitteisen metsänkäsittelyn pinta-ala kasvaa 20 000 hehtaariin. Metsien käsittelytavan muutos on osa yhtiön 2030 vuoteen ulottuvia ilmasto- ja biodiversiteettiohjelmia. 

”Käytännössä muutos näkyy poiminta-, pienaukko- ja kaistalehakkuina uudistuskypsissä metsissä. Näillä kohteilla ei siis tehdä avohakkuita. Kaikkein karuimmat kohteet ennallistamme palautumaan kohti luonnontilaa”, kertoo Tornatorin toimitusjohtaja Henrik Nieminen.  

Jatkuvapeitteinen metsänkäsittely pienentää hakkuiden aiheuttamaa pohjaveden pinnan vaihtelua ja pitää ilmastonäkökulmasta vedenpinnan lähempänä optimaalista tasoa vähentämällä hiilidioksidi- ja metaanipäästöjä. Kunnostusojituksen ja maanmuokkauksen poisjäänti vähentää vesistökuormitusta ja lisää osaltaan luonnon monimuotoisuutta.  

”Myös puuta jalostavan teollisuuden uunituore monimuotoisuustiekartta osoittaa, että turvemaiden metsien käyttö ja metsätalouden vaikutus vesistöihin sekä maaperään vaativat seuraavaksi huomiota. Tämän päätöksen myötä Tornator haluaa Suomen suurimpana yksityisenä metsänomistajana toimia myös turvemaiden vastuullisen käytön suunnannäyttäjänä”, toteaa liiketoimintajohtaja Ari Karhapää (lisätietoja: Puuta jalostavan teollisuuden monimuotoisuustiekartta). 

Lisätietoja:  

Heikki Myöhänen, ympäristöpäällikkö, puh. 050 441 2253 

**************************************************************************************************************

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa yhteensä 740 000 hehtaaria. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2022 noin 165 miljoona euroa ja taseen koko noin 3,2 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 190 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1500 henkilötyövuoden verran. Tornator omistaa luonnonsuojelulain mukaisia yksityisiä suojelualueita n. 13 000 hehtaaria. Metsätalouskäytön ulkopuolisia alueita on yhteensä yli 64 000 hehtaaria. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä. www.tornator.fi/monimuotoisuus/