Oikea-aikaisilla ja oikein kohdennetuilla hakkuilla ja hoitotoimenpiteillä pidetään metsien kyky sitoa hiiltä jatkuvasti hyvällä tasolla vuodesta toiseen. Näin vältetään kasvun hiipuminen vanhenevissa metsissä ja myös luonnonpoistuman lisääntyminen ylitiheissä metsissä.

Metsää uudistaessa menetelmän valinnalla on merkitystä. Toimenpiteet valitaan kullekin kasvupaikalle sopiviksi. Jatkuvan kasvatuksen pienaukkohakkuita kohdennetaan kohteisiin, joissa muuten uudistaminen olisi vaikeasti toteutettavissa. Luontaista uudistamista toteutetaan vain siellä, missä sille on hyvät edellytykset havaittavissa. Keinollinen uudistaminen (kylvö tai istutus) takaa nopean kasvuun lähdön taimikolle. Metsän uudistamisen jälkeen taimikonhoitotyöt tehdään ajallaan, ennen kuin vesakko alkaa häiritä arvopuiden kasvua.

Ilman hakkuita ja hoitotoimenpiteitä metsät hakeutuvat pitkällä aikavälillä omaan tasapainotilaansa, jossa niistä vapautuu luonnonpoistuman ja hajoamistoiminnan takia vuosittain yhtä paljon hiilidioksidia, kuin mitä niihin sitoutuukin. Siksi on tärkeää suunnata maaperän kasvuvoima hyödynnettävissä olevaan puustoon ja korjata sato ajallaan. Metsä palkitsee aktiivisen toimijan.

Puuston vuotuinen hiilensidontakyky. Kuvaaja kertoo, että noin 30-vuotias metsä sitoo hiiltä parhaiten.