Loviisan Kukuljärvelle perustettiin METSO-suojelualue

Uudenmaan ELY-keskus on perustanut Loviisan Kukuljärvelle Tornator Oyj:n omistamalle maalle lähes 50 hehtaaria uutta suojelumetsää. Luonnonsuojelualue sijaitsee lähellä Ruotsinpyhtään taajamaa, rakentamattoman Kukuljärven ympäristössä.

Suojeltu alue on vanhaa kangasmetsää, pieniä korpisoita ja kalliometsää. Alueella on runsaasti lahopuuta, jolla elää vaateliasta ja uhanalaista kääpä- ja sienilajistoa mm. rusokantokääpää, rustikkaa ja peikonnahkaa. Uusi luonnonsuojelualue on myös merkittävä virkistyskohde, jossa kulkee Loviisan kaupungin ylläpitämä Kukuljärven vaellusreitti.

Tornator Oyj suunnitteli alueelle vuonna 2012 hakkuita, mutta luontojärjestöjen aloitteesta aloitettiin neuvottelut luonnonsuojelualueen perustamisesta ja alueen ottamisesta mukaan Etelä-Suomen metsien monimuotoisuus toimintaohjelma METSO:on.

”Tämä luonnonsuojelualue on Uudenmaan mittapuulla suuri, ja luontoarvojen lisäksi alue on tärkeä virkistyskohde. On hienoa, että Tornator Oyj suurena maanomistajana on kiinnostunut myös metsiensä suojelusta, sillä näin isoja lähes luonnontilaisia metsäalueita ei ole helppo saada luonnonsuojelualueiksi eteläisestä Suomesta. ”, toteaa ylitarkastaja Jani Seppälä Uudenmaan ELY-keskuksesta.

Lisätietoja:

Ari Karhapää, liiketoimintajohtaja, Tornator Oyj, puh. 050 441 2555.

Jani Seppälä, ylitarkastaja, Uudenmaan ELY-keskus, puh 0295 021 461