Lehmuksille ja lehtokasvillisuudelle elintilaa Taipalsaarella

Lehmuksille ja lehtokasveille raivataan elintilaa Taipalsaarella, Tornatorin omistamalla Saimaan Patasaaren luonnonsuojelualueella poistamalla alueelta osa 40-vuotiaista istutetuista havupuista. Nuori istutuskuusikko on paikoin niin tiheä ja varjoinen, että aluskasvillisuutta on vain laikkuina. ”Alueella aiemmin esiintynyt uhanalainen hirvenkello pyritään saamaan taas kukkaan kuusen varjostusta ja happamoittaa neulaskariketta vähentämällä.” kertoo Susanna Lahdensalo Metsähallituksesta. Myös muun lehtolajiston, kuten kevätlinnunherneen, ruusukesammalen, karhunputken, metsävirnan, kalliokielon, nuokkuhelmikän ja metsäruusun odotetaan runsastuvan muutamassa vuodessa hoitotoimenpiteiden jälkeen.

Puiden poistosta monitoimikoneella huolehtii Tornator samassa yhteydessä, kun se teettää saaren metsätalousalueilla harvennuksia. Lisäksi yksittäisiä havupuita kaulataan lehmusten ympäriltä siellä, minne kone ei ajouralta yletä. Kaulaaminen tarkoittaa puun rungon kuorimista pieneltä matkalta, jolloin puu alkaa kuivua pystyyn.

Lehdon hoidon on suunnitellut Metsähallituksen luontopalvelut ja työ on osana Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaa (METSO).