Talsionsaari suojeltiin rakentamiselta

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt suojelupäätöksen Tornator Oyj:n omistamaan Talsionsaareen.
Talsionsaari sijaitsee Saimaalla Taipalsaaren kunnassa aivan Kyläniemen eteläpuolella. Saaren pinta-ala on 49 hehtaaria.
Talsionsaari sisältyy kokonaan rantojensuojeluohjelmaan ja osittain Natura-verkostoon. Saari on Taipalsaaren kunnan Suur-Saimaan osayleiskaavan muutoksella merkitty vuonna 2009 luonnonsuojelualueeksi. Suojelualueen perustamisesta ja siitä maksettavasta korvauksesta sovittiin Tornator Oyj:n kanssa.

Suojelupäätös takaa sen, että Talsionsaari säilyy jatkossakin rakentamattomana. Saaren rauhoitusmääräyksissä on kielletty rakentamisen lisäksi myös liikkuminen ja maihinnousu joulukuun 15. päivän ja huhtikuun 15. päivän välisenä jääpeitteisenä aikana. Muina aikoina rauhoitusmääräykset eivät rajoita jokamiehenoikeudella tapahtuvaa liikkumista ja retkeilyä saaressa.

Metsätalouden harjoittaminen saaressa on edelleen sallittua ja esim. hakkuita voi tehdä rantametsien hoitosuositusten mukaisesti.

Lisätietoja:
Maankäyttöesimies Heikki Leppänen, puh. 01056 30115
heikki.leppanen@tornator.fi

Diplomi-insinööri Paula Mattila, puh. 0295 029258,
paula.mattila@ely-keskus.fi