Metsäyhtiö Tornator ja tuulivoimayhtiö O2 yhteistyöhön

Tornator Oyj ja O2 ovat solmineet yhteistyösopimuksen tuulivoimahankkeiden kehittämiseksi Tornatorin maille Suomessa. Tavoitteena on kehittää ja rakentaa tuulivoimaa 300–400 megawattia, mikä vastaa noin sataa tuulivoimalaa. Hankkeet tulevat sijoittumaan Itä- ja Pohjois-Suomeen pääosin Tornatorin maille, mutta mukaan voidaan ottaa myös muita maanomistajia.

Hankkeiden koko tulee vaihtelemaan muutamasta tuulivoimalasta aina useiden kymmenien voimaloiden hankkeisiin. O2:lla on kokonaisvastuu hankekehityksestä, rakentamisesta ja rahoituksesta, Tornatorin rooli on avustaa kaavoitus- ja ympäristöasioissa sekä sidosryhmäyhteistyössä.

”Tornatorilta on paljon kyselty alueita tuulivoimatuotantoon, mutta olemme halunneet etsiä kumppanin, jolla on resurssit myös toteuttaa hankkeet. O2:n arvot vastuullisesta toiminnasta ympäristöasioissa ja sidosryhmien kuuntelemisessa sopivat myös hyvin meidän toimintatapoihimme”, Tornatorin maankäyttöpäällikkö Antero Luhtio toteaa.

”O2 on aloittanut tuulivoimaprojektien kehittämisen Suomessa vuonna 2012. Hankkeemme sijoittuvat pääosin Länsi-Suomeen yksityisten maanomistajien maille. Allekirjoitettu yhteistyösopimus yhden Suomen suurimmista maanomistajista, Tornatorin, kanssa tarjoaa meille mielenkiintoisia mahdollisuuksia laajentaa hankeportfoliotamme Suomessa”, tuulivoimayhtiö O2:n maajohtaja Teemu Loikkanen kertoo.

Lisätietoja:
Tornator Oyj, maankäyttöpäällikkö Antero Luhtio, puh. 0400 459969
O2, maajohtaja Teemu Loikkanen, puh. 050373 6243
O2, toimitusjohtaja Paul Stormoen, puh. +46 8 559 310 89.

Tornator Oyj on Suomen kolmanneksi suurin metsänomistaja 600 000 hehtaarin metsäomaisuudellaan. Konsernin liikevaihto on noin 80 miljoonaa euroa ja taseen koko noin 1,1 miljardia euroa. Tornator omistaa metsiä ja harjoittaa metsätaloutta myös Romaniassa ja Virossa. Yhtiön pääliiketoimintana on puun tuottaminen ja hakkuuoikeuksien myynti. Konsernin palveluksessa on noin 200 henkilöä pääosin Suomessa.

O2 on vuonna 1991 Ruotsissa perustettu tuulivoima-alan yritys, joka kehittää, rakentaa, rahoittaa, hallinnoi, omistaa sekä myy tuulivoimapuistoja. O2 on toteuttanut Ruotsissa 500 tuulivoimalaa (n. 900 MW) ja on täten Pohjoismaiden johtava yritys tuulivoimahankkeiden kehittäjänä ja rakentajana. Vuoden 2012 aikana O2 laajensi toimintansa Suomeen ja sitä varten perustettiin tytäryhtiö O2 Finland. Viime vuonna O2 on Ruotsissa aloittanut useassa eri kehittämässään hankkeessa yhteensä noin 200 MW:n rakentamisen yhteistyössä mm. Googlen, Allianzin sekä Ikean kanssa.O2:n pääkonttori on Tukholmassa.