Tynnyrivaaran tuulivoimahanke

Taustaa

O2 on tuulivoimapuistojen kehittämiseen, rakentamiseen, myyntiin ja hallinnointiin erikoistunut yritys. O2:lla on noin 60 työntekijää, useita toimipisteitä Ruotsissa sekä Suomen toimipisteet Turussa ja Kotkassa. O2 perustettu vuonna 1991 ja se on Pohjoismaiden suurin tuulivoima-alan yritys. O2 on osallistunut yli 500 tuulivoimalan rakentamiseen, joiden yhteisteho on noin 1000MW. Tytäryhtiö O2 Finland perustettiin vuonna 2012 Suomeen ja tällä hetkellä yhtiöllä on monia tuulivoimahankkeita käynnissä pääasiassa Länsi- ja Varsinais-Suomessa.
Tornator Oyj on Suomen kolmanneksi suurin metsänomistaja noin 600000 ha metsäomaisuudellaan, jonka pääosa sijaitsee Itä- ja Pohjois-Suomessa. Yhtiön maankäyttöliiketoiminnan uutena muotona on hyödyntää maa-alueita myös tuulivoimatuotantoon.

O2 ja Tornator Oyj julkistivat helmikuussa yhteistyösopimuksen tuulivoimahankkeiden kehittämiseksi Tornatorin maille Suomessa. Yhteistyön tavoitteena rakentaa tuulivoimaa Tornatorin maille 300-400 megawattia, mikä vastaa noin sataa tuulivoimalaa. Ensimmäisenä yhteistyöhankkeena O2 on aloittanut selvittämään Juuan kuntaan sijoittuvan Tynnyrivaaran alueen hyödyntämistä tuulivoimantuotantoon.

Tynnyrivaara tuulivoimahanke

Tornator omistaa Tynnyrivaaran alueelta noin 2 500 hehtaaria maata. Alueelle on suunniteltu alustavasti 9 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on noin 3MW. Verkkoliitäntäkapasiteetin rajallisuus estää laajemman tuulivoimahankkeen toteuttamisen.

O2 selvittää Tynnyrivaaran tuulivoimahankkeen toteusmahdollisuuksia ja on tehnyt Juuan kunnalle aloitteen tuulivoimaosayleiskaavan laatimisesta. Osayleiskaavalla selvitetään tuulivoimaloiden toteutusmahdollisuudet. Osayeiskaavan laatimiseen menee aikaa yleensä noin yksi vuosi.

Alustavien selvitysten mukaan Tynnyrivaaran hankealue näyttää tuulisuuden puolesta sopivan hyvin tuulivoimatuotantoon, sen läheisyydessä on vähän asutusta, ei merkittäviä luontoarvoja sekä sähköasema sähkönsiirtoa varten sijajitsee lähellä.

Paikalliset hyödyt

Toteutuessaaan Juuan hankkeen investointi on suuruusluokaltaan noin 40 miljoonaa euroa. O2 työskentelee systemaattisesti tuulivoimahankkeiden paikallisten hyötyjen maksimoimiseksi. Tuulivoimaloista maksetaan kunnalle kiinteistöveroa. Projektin toteuttamista varten O2 perustaa myöhemmin paikallisyhtiön, joka tulee vastaamaan tuulisähkön tuotannosta. Tuotantoyhtiö rekisteröidään hankkeen sijaintikuntaan ja näin kunta saa osansa myös yhteisöverotuloista. Talousalueen yrityksiä hyödynnetään myös mahdollisimman paljon hankkeen rakennus- ja ylläpitovaiheen töissä.
Tynnyrivaaran hankkeesta tullaan järjestämään avoin keskustelutilaisuus kevään aikana.

Lisätietoja:
O2, maajohtaja Teemu Loikkanen, puh. 050373 6243