Metsäteollisuuden yhteiset ympäristö- ja vastuullisuussitoumukset osaksi valtakunnallista kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta

Keväällä 2013 metsäteollisuus julkaisi alan ensimmäiset yhteiset ympäristö- ja vastuullisuussitoumukset vuoteen 2020 mennessä. Niiden toteutuminen edellyttää uusia toimintatapoja koko arvoketjussa. Metsäteollisuuden sitoumukset on julkaistu ennen Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus -prosessin käynnistämistä ja niiden toteuttaminen on alkuvaiheessa.
Kestävän kehityksen sitoumus on julkinen toimenpidesitoumus, jossa yritys, organisaatio tai yksityishenkilö sitoutuu muuttamaan toimintaansa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kestävän kehityksen sitoumustietokantaan on ilmoittautunut tähän mennessä yli 20 eri tahoa.

Metsäteollisuuden omat tavoitteet liittyvät vahvasti yhteiskuntasitoumuksen päätavoitteisiin, kuten esimerkiksi resurssiviisas talous, hiilineutraali yhteiskunta ja luontoa kunnioittava päätöksenteko. Seurattavia tavoitteita ovat esim:

1. Metsien kestävää käyttöä varmistavien metsäsertifiointijärjestelmien edistäminen
2. Metsien uhanalaisten lajien elinmahdollisuuksien parantaminen
3. Uusiutuvan energiantuotannon osuuden lisääminen
4. Vesistökuormituksen vähentäminen

Metsäteollisuus haluaa kehittää toimintaansa edelleen

Metsäteollisuus on aktiivisesti kehittänyt toimintaansa ympäristö- ja vastuullisuuskysymyksissä jo monen vuosikymmenen ajan. Suomalainen metsäteollisuus toimii tänä päivänä vaikuttavien ympäristötoimenpiteiden esimerkkinä.

Metsäteollisuuden omat kymmenen ympäristö- ja vastuullisuussitoumusta jakautuvat kolmeen teemaan:

1. Yhteiskunta: innovatiivisten ja ekologisesti kestävien tuotteiden ja ratkaisujen tarjoaja
2. Luonnonvarat: käytön ja suojelun edistäminen
3. Ympäristö: ympäristövaikutusten hallinta sekä energia ja materiaalitehokkuus

Alan sitoumukset ovat kokonaisuudessaan luettavissa Metsäteollisuuden verkkosivuilta.