Tornatorista Viron suurin yksityinen maanomistaja

Suomalaisen metsäyhtiön Tornator Oyj:n tytäryhtiöstä Tornator Eesti OÜ:stä tulee Viron suurin yksityinen maanomistaja. Yhtiö ostaa Northern Star AS:n hallinnoimalta Estonian Timberland Fund:lta noin 13 000 hehtaaria metsäkiinteistöjä ja omistaa näin yhteensä yli 40 000 hehtaaria maa- ja metsätalousmaata Virossa.

”Kannattava kansainvälinen kasvu on konsernimme strategisia linjauksia, ja on ollut ilo seurata Viron tytäryhtiömme kehitystä pienestä ”start-upista” yhdeksi valtakunnan suurimmista toimijoista yksityismetsätaloudessa”, kertoo Tornator Oyj:n varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Henrik Nieminen.

”Suomalainen metsäosaaminen on myös vientituote, josta meidän on syytä olla ylpeitä”, Nieminen lisää.

”Tornator Eesti OÜ on ollut jo pitkään tunnettu tekijä paikallisesti ja onnistunut kasvamaan kannattavasti vuodesta toiseen. Nyt tehtävällä investoinnilla nousemme selkeästi maan kärkeen metsäpinta-alan suhteen ja pystymme vastaamaan kasvavaan puun kysyntään entistä paremmin”, sanoo Baltian asioista vastaava päällikkö Matti Kuusisto.

Tornator Eesti OÜ kasvattaa metsää ja myy puuta paikallisille ostajille, lähinnä puunkorjuuyrityksille. Yhtiö työllistää neljä paikallista työntekijää ja useita sopimusurakoitsijoita. Vuonna 2013 Viron toiminnoista syntyi liikevaihtoa noin 1,5 miljoonaa euroa. Paikallisjohtajana Tallinnassa toimii Riido Rosin.

Tornator omistaa Suomessa noin 600 000 hehtaaria metsää ja Romaniassa yhtiöllä on omien 12 000 hehtaarin lisäksi hoidossa noin 18 000 hehtaaria muiden omistajien metsiä.

Lisätietoja:

Tornator Oyj

Henrik Nieminen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 040 869 7613

Baltian aluepäällikkö, Matti Kuusisto, puh. 040 577 9744

www.tornator.fi

Tornator Eesti OÜ

Maajohtaja, Riido Rosin, puh. +372 5056 845

Tornator Oyj on Suomen kolmanneksi suurin metsänomistaja noin 600 000 hehtaarin metsäomaisuudellaan. Vuonna 2013 konsernin liikevaihto oli noin 87 miljoonaa euroa ja taseen koko noin 1,1 miljardia euroa. Tornator omistaa metsiä ja harjoittaa metsätaloutta myös Romaniassa ja Virossa. Yhtiön pääliiketoimintana on puun tuottaminen ja hakkuuoikeuksien myynti. Konsernin palveluksessa on noin 210 henkilöä pääosin Suomessa.