Tornator osti 7 500 hehtaaria metsämaata Virossa

Suomalaisen metsäyhtiön Tornator Oyj:n virolainen tytäryhtiö Tornator Eesti OÜ jatkoi kasvuinvestointeja. Yhtiö osti ruotsalaisomisteiselta AS Metsnik:ltä noin 7 500 hehtaaria metsäkiinteistöjä. Tornatorin omistus Virossa on lähes 50 000 hehtaaria maa- ja metsätalousmaata, ja yhtiö on Viron suurin yksityinen maanomistaja.

Tornator Eesti OÜ kasvattaa metsää ja myy hakkuuoikeuksia paikallisille ostajille, lähinnä puunkorjuuyrityksille. Yhtiö työllistää viisi paikallista työntekijää ja useita sopimusurakoitsijoita. Vuonna 2014 Viron toiminnoista syntyi liikevaihtoa noin 1,8 miljoonaa euroa. Paikallisjohtajana Tallinnassa toimii Riido Rosin.

Tornator omistaa Suomessa noin 600 000 hehtaaria metsää ja Romaniassa yhtiöllä on omien 12 000 hehtaarin lisäksi hoidossa noin 18 000 hehtaaria muiden omistajien metsiä.

Lisätietoja:
Tornator Oyj
CFO Henrik Nieminen, puh. +358 40 869 7613
Regional manager, Baltics Matti Kuusisto, puh. +358 40 577 9744

www.tornator.fi

Tornator Eesti OÜ
Country manager, Riido Rosin, tel. +372 5056 845

www.tornator.ee

Tornator Oyj on Suomen kolmanneksi suurin metsänomistaja noin 600 000 hehtaarin metsäomaisuudellaan. Vuonna 2014 konsernin liikevaihto oli noin 90 miljoonaa euroa ja taseen koko noin 1,2 miljardia euroa. Tornator omistaa metsiä ja harjoittaa metsätaloutta myös Romaniassa ja Virossa. Yhtiön pääliiketoimintana on puun tuottaminen ja hakkuuoikeuksien myynti. Konsernin palveluksessa on noin 210 henkilöä pääosin Suomessa.