Kaksi uutta METSO-suojelualuetta Kiuruvedelle

Tornatorin uudet METSO (Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma) -suojelualueet sijaitsevat Kiuruvedellä Verkkorämeen sekä Joppilan tiloilla.

Verkkorämeen suojelualue on 135-165-vuotiasta kanerva- ja jäkälätyypin kalliomännikköä. Alueen pinta-ala on noin 19 hehtaaria. Karu alue sijaitsee kivisellä ja kallioisella korkealla mäellä ja se muistuttaa ilmiasultaan Lapin männiköltä ja on siten poikkeuksellinen Pohjois-Savossa. Nyt perustettu suojelualue rajautuu suoraan Vaakskankaan Iuonnon-suojelualueeseen.

Joppilan kuusikko on luonnontilaista, lehtomaisen kankaan vanhaa kuusimetsää (n. 130-v). Alueen pinta-ala on 6,8 hehtaaria. Kohteen monimuotoisuutta lisäävät runsas lahopuusto, järeät lehtipuut sekä alueen lounaisnurkassa sijaitseva lähde.

Molemmat alueet tulevat säilymään jatkossa luonnontilaisena.