Uudet FSC®-sertifioinnin vaatimukset näkyvät Tornatorin metsissä

FSC®-sertifioinnin mukanaan tuomat vaatimukset ovat jo nähtävissä Tornatorin talousmetsissä. Laadunseurannan mukaan erityisesti säästöpuiden määrä on kasvanut ja vesistöjen suojavyöhykkeet leventyneet FSC:n käyttöön oton syksyllä 2014 jälkeen.

Kokonaisuutena luonnonhoidon käytännöt ovat hyvin hallussa. Vakavia poikkeamia tai lakirikkomuksia ei tullut seurannassa vastaan. Tapio Silva Oy arvioi 2015 luonnonhoidon laadun toteutumista 94:llä Tornatorin uudistushakkuualalla.

Arvioinnista hyvät tulokset

Uudistusaloilla olevien luontokohteiden ominaispiirteet ovat säilyneet täysin tai lähes ennallaan 98 prosentilla tarkastetuista noin kahdestakymmenestä kohteesta. Leimikonsuunnitteluun ja töiden toteutukseen uutta haastetta ovat tuoneet FSC:n mukaan turvattavat luontokohteet kuten pienkosteikot ja korpipainanteet. Niiden rajaaminen vaatii harjaantunutta silmää.

PEFC-sertifioinnin vaatimus säästöpuiden jättämisestä hallitaan hyvin, sillä 97 prosenttia tarkastetuista kohteista täytti velvoitteet. FSC on tiukempi säästöpuiden jättämisen määrän ja laadun suhteen. Kokonaistarkastelussa säästöpuiden määrä on kasvanut edellisistä vuosista, mutta yksittäisillä uudistusaloilla oli vielä parannettavaa FSC:n toteutumisen näkökulmasta.

Vesiensuojelun tasossa näkyy edellisvuosien koulutusten tulos. Vesistöjen suojavyöhykkeet oli otettu huomioon ja vesiensuojelutoimenpiteistä huolehdittu erinomaisesti tarkastetuilla kohteilla. Esimerkiksi puroilla tulee FSC kriteerin mukaan suojavyöhykkeen leveys olla vähintään 15 metriä ja PEFC kriteerin mukaan vähintään viisi metriä. Nämä vaatimukset täyttyivät kaikilla aloilla.

Seuranta varmistaa laadun

Luonnonhoidon laadunseuranta on osa Tornatorin toimintamallia, jolla varmistutaan ympäristövaatimusten toteutumisesta. Tapion toteuttamissa maastoarvioinneissa tarkastellaan erityisesti monimuotoisuudelle tärkeiden rakennepiirteiden säilymistä ja vesiensuojelun toteutusta metsänhoidossa sekä puunkorjuussa. Laadunseuranta on myös tärkeä osa toimihenkilöiden yhtenäisen osaamisen varmistamista.

Tornatorin metsäammattilaisen tehtäviin kuuluu hallita niin lainsäädännön, metsäsertifioinnin, metsänhoidon suositusten kuin yhtiön omat ympäristövaatimukset. Tällä uudistusalalla kaikki oli kunnossa.

Tommi Tenhola, metsänhoitaja,

Kirjoittaja työskentelee Tapiossa

Lisenssikoodi: FSC-C123368