Kulotustavoite täyttyy vauhdilla: kulotuksia Lieksassa ja Ranualla

Lieksan Pankasaaressa poltettiin sunnuntaina 11.6. 17,5 hehtaarin uudistusalue. Kulotuksen toteutti Lieksan Palomiehet Ry. ”Sää oli kohdallaan ja poltto onnistui hienosti. Kohteella oli kohtalaisesti palavaa hakkuutähdettä. Pystyssä olevat ja tuulen kaatamat säästöpuut lisäsivät osaltaan palaneen puun määrää. Olemme onnistuneet toteuttamaan kulotuksen Lieksan alueella nyt kolmena peräkkäisenä vuonna. Kiitos hyville kulottajille”, kertoo Tornatorin operaatioesimies Mika Härkönen.

Kevään 2018 kohteiksi on jo käyty kartoittamassa muutamia potentiaalisia vaihtoehtoja ja ensi vuoden kohteiden osalta pyritään tekemään esivalmistelut maastossa vielä tämän vuoden aikana. ”Tavoitteenamme on saada jatkumoa uudistusalojen kulottamiselle tällä seudulla ja parantaa näin metsiemme monimuotoisuutta”, Härkönen sanoo.

Myös Ranuan Varesojan tilalla saatiin lauantaina 10.6. kulotettua noin 22 hehtaaria. Kyseessä oli NATNET Life+ -hankkeen toteuttama kulotus.

Seuraavaksi kulotetaan saaressa

Tulevana viikonloppuna on tarkoitus yrittää kulotusta Heinävedellä Hernemäen Martinsaaressa. Kysymyksessä on 28 hehtaarin kohde. Kohde on kahdessa osassa ja on tarkoitus polttaa peräkkäisinä päivinä. ”Saari aiheuttaa haasteita varusteiden kuljetuksissa, mutta vesi ei varmastikaan lopu kesken”, sanoo Tornatorin operaatioesimies Ville Tirkkonen. Saareen on kaivettu viime syksynä palokujat ja pari vesipistettä veden saannin varmistamiseksi. Polton toteuttavat yhteistyössä Heinäveden VPK ja soutuporukka Kinkun Kiertäjät.

Kulotuksella edistetään paloympäristölajiston olosuhteita sekä metsän uudistumista

Kulotuksen keskeinen tavoite on saada aikaan lahopuuta ja palanutta puuta, joista moni laji on riippuvainen. Paloympäristölajisto tarvitsee kaikenlaisia kulotuksia, sillä siihen kuuluu hyvinkin erilaisia lajeja, kuten kovakuoriaisia, jäkäliä ja sieniä. Uudistusalan poltolla myös edistetään metsän uudistumista, sillä kulotus lannoittaa, nopeuttaa ravinteiden kiertoa ja estää pintakasvillisuuden kilpailua.

Kulotus on myös osa FSC®- ja PEFC -metsäsertifiointijärjestelmien vaatimuksia. FSC-sertifioiduissa metsissä kulotetaan vuosittain n. 3 % kulotukseen soveltuvien kohteiden uudistushakkuupinta-alasta. Tornatorin kulotustavoite kuluvalle kesälle on yhteensä noin 100 hehtaaria. Viime kesänä muodostuneista kulotusrästeistä johtuen tavoite on normaalivuotta suurempi.

Lisätietoja: vs. metsätalous- ja ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen, puh. 050 441 2253, etunimi.sukunimi@tornator.fi

FSC C 123368