Luonnolle ja suomalaisille arvokas lahjoitus – Tornator

Tornator Oyj ja ympäristöministeriö tiedottavat

Metsänomistaja Tornator Oyj osallistuu Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaan lahjoittamalla yli 260 hehtaaria erilaisia arvokkaita kohteita pysyvään suojeluun. Eri puolilla maata sijaitsevat luontokohteet ovat edustavia näytteitä suomalaisen suoluonnon monimuotoisuudesta.

Lahjoitukseen sisältyy kahdeksan kohdetta, yksi jokaisesta yhtiön toiminnan kannalta keskeisestä maakunnasta. Suojeltavien alueiden pinta-ala vaihtelee muutamasta hehtaarista 80 hehtaariin. Osa kohteista myös laajentaa olemassa olevia suojelualueita. Mukana on muun muassa puustoisia korpia, luhtia ja suosaarekkeita, avaria aapasoita sekä vesistöjen pirstomia suojuotteja. Suojeltavilla alueilla on uhanalaisia suotyyppejä ja lajeja.

”Suojelu on yksi tapa luoda kestävää hyvinvointia Tornatorin metsistä. Valitsimme monimuotoisuuden kannalta erityisiä kohteita eri puolilta Suomea, jolloin pystyimme huomioimaan myös paikalliset luontoarvot”, perustelee Tornatorin toimitusjohtaja Sixten Sunabacka. ”Osaava henkilöstömme hoitaa metsiämme vastuullisesti ja tehokkaasti suojeluarvoja kunnioittaen. Tiivis yhteistyö paikallisten ihmisten ja sidosryhmien kanssa on meille tärkeää.”

Luontolahjani satavuotiaalle kampanjassa on tähän mennessä suojeltu tai vireillä yhteensä n. 1 350 hehtaaria eri puolilta Suomea Raaseporista Inariin saakka. Kohteiden joukossa on muun muassa metsiä, soita, erämaita ja ulkosaariston saaria. Yksittäisten luontolahjojen koot vaihtelevat alle hehtaarista n. 150 hehtaariin. Valtio osallistuu kampanjaan suojelemalla yksityisten tahojen lahjoittamia alueita vastaavan pinta-alan. Myös kunnat on kutsuttu mukaan kampanjaan ja ensimmäiset päätökset kuntien kohteista onkin jo tehty. Kampanjalla juhlistetaan Suomen itsenäisyyden juhlavuotta ja se on käynnissä vuoden 2017 loppuun saakka.

”Tornatorin kampanjaan lahjoittamat kohteet ovat merkittävä lisä kampanjaan, sillä osa kohteista on arvioitu valtakunnallisesti arvokkaiksi suokohteiksi. Yhtiö on perustanut aikaisemmin lähes 150 yksityistä luonnonsuojelualuetta ja nämä lahjoitukset ovat hieno jatkumo Tornatorin aiemmin tekemälle luonnonsuojelutyölle” kiittää asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Tornator Oyj:

Toimitusjohtaja Sixten Sunabacka, puh. 040 036 6148.

vt. Metsätalous- ja ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen, puh. 050 441 2253.

Ympäristöministeriö:

Ympäristöneuvos Päivi Gummerus-Rautiainen, p. 029 525 0240

Lahjoituskohteiden tarkemmat tiedot ja sijainnit löytyvät täältä.

Lisätiedot kampanjasta löytyvät kampanjan verkkosivuilta luontolahjani.fi.

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin metsillä Suomessa ja Virossa on sekä PEFC- että FSC®-sertifikaatit. Lisäksi Romanian metsillä on FSC-sertifikaatti. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2016 noin 97 miljoonaa euroa ja taseen koko noin 1,4 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 200 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 900 henkilötyövuoden verran. Tornator on 50 suurimman yritysveronmaksajan joukossa Suomessa. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.

Lisenssikoodi: FSC-C123368