Metsäteollisuus työllistää muuallakin kuin metsässä

Nuorten mielikuvat metsäteollisuuden töistä rajoittuvat usein metsässä tapahtuvaan työhön: fyysisesti raskas metsurintyö tai itsenäinen motokuskin työ muodostavat kuitenkin vain osan alan työtehtävistä.

Metsäteollisuuden työntekijöistä eläköityy neljännes seuraavan kymmenen vuoden aikana. Eläköityminen yhdessä uusien investointien kanssa luo metsäteollisuuteen työpaikkoja. Nämä mahdollisuudet kiinnostavat myös yläkoululaisia.

Metsäteollisuuden yhteinen Mahdollisuuksien metsä – Suomen suurin työpaikka -koulukampanja järjestetään marraskuussa viidettä kertaa ja mukana on ennätykselliset 388 koulua. Yrityslähettiläät ympäri Suomen kiertävät kertomassa 9.-luokkalaisille metsäalasta, sen opiskelu- ja työmahdollisuuksista ja tuotteista.

Urapolkuja on monenlaisia ja erilaista osaamista tarvitaan. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten työntekijöistä suurimmalla osalla on tekniikan tutkinto, mutta käytännössä melkein millä tahansa koulutuksella voi avautua ura metsäteollisuudessa. Työtehtäviä on monenlaisia, joten tarvitaan myös paljon erityyppistä osaamista.

– Kouluvierailu tuo työelämän hetkeksi lähemmäs nuoria ja metsäteollisuuden ammattilaiselta kysytäänkin usein kaikkea mahdollista työtehtävien sisällöstä palkkaukseen. Vierailuja pyydetään vuosi vuodelta enemmän. Päivä on varmasti poikkeuksellinen oppitunti nuorille, mutta samalla virkistävän erilainen työpäivä metsäalan ammattilaiselle, kertoo asiantuntija Paavo Lyytikäinen Metsäteollisuus ry:stä.

Uudet tuotteet herättävät uteliaisuutta

Yrityslähettiläillä on mukana tuotesalkku, joka sisältää parisen kymmentä esimerkkiä puusta valmistettavista tuotteista. Tuotteiden laaja kirjo on usein yllätys myös opettajille. Salkku tuotteineen jää koululle oppilaiden työstettäväksi.

– Kenties eniten ihmetystä aiheuttaa sellofaani, ja oppilaat ihmettelevät kuinka puusta saadaan tehtyä läpinäkyvää kalvoa. Uusista tuotteista keskustelua syntyy esimerkiksi puukuitupohjaisista kankaista sekä erilaisista muovia korvaavista käyttömuodoista, kertoo Lyytikäinen.

Mahdollisuuksien metsä -koulukampanjassa on mukana yhdeksän Metsäteollisuus ry:n jäsenyritystä: DS Smith Packaging Finland Oy, Kotkamills Oy, Metsä Group, Pölkky Oy, Sappi Finland I Oy, Stora Enso Oyj, Tornator Oyj, UPM Kymmene Oyj ja Versowood Oy. Suomen Metsäyhdistys on vastannut tuotesalkkujen kokoamisesta.

Lisätietoja: 

Paavo Lyytikäinen, asiantuntija (vetovoima ja osaaminen), Metsäteollisuus ry, p. 040 574 2688, paavo.lyytikainen@forestindustries.fi

Martta Fredrikson, tiedottaja, Metsäteollisuus ry, p. 040 687 1686, martta.fredrikson@forestindustries.fi 

Suomi on yksi maailman suurimmista sellun, paperin ja kartongin tuottajista sekä Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia.

Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti noin 150 000 suomalaista. Alan kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajasti ympäröivään yhteiskuntaan. Suomella on ainutlaatuiset mahdollisuudet nousta biotalouden suunnannäyttäjäksi runsaiden metsävarojensa, kestävän metsätalouden ja koko metsäklusterin eturivin osaamisen ansiosta.

Internet: www.metsateollisuus.fi
Twitter: http://twitter.com/metsateollisuus