Tornatorin metsillä on merkittävä ilmastovaikutus

Tornator on saanut valmiiksi ison laskentaurakan oman hiilijalanjälkensä ja metsiensä ilmastovaikutusten arvioimiseksi. Yhtiön metsät sitovat vuosittain ilmakehästä noin neljä miljoonaa tonnia hiilidioksidia.

Yhden metsähehtaarin hiilensidontakyky on keskimäärin kuusi tonnia vuodessa. Se on sama määrä, jonka yksi EU-kansalainen aiheuttaa päästöinä ilmakehään.

Tornator omistaa yhteensä n. 675 000 hehtaaria metsää Suomessa, Virossa ja Romaniassa. Näin ollen yhtiön metsien hiilensidonta kompensoi satojentuhansien ihmisten hiilidioksidipäästöt. Metsien positiiviset ilmastovaikutukset ylittävät tuhatkertaisesti yhtiön omasta toiminnasta syntyvien päästöjen määrän.

Metsän hiilensitomiskyky vaihtelee metsän kasvun ja kehitysvaiheen mukaan. Tehokkaimpia hiilensitojia ovat elinvoimaiset ja täystiheät kasvatusmetsät. Tornator huolehtii metsiensä kasvukunnosta oikea-aikaisilla metsänhoitotoimilla.

Merkittävimmät positiiviset ilmastovaikutukset saavutetaan, kun käytetään puuta fossiilisten raaka-aineiden sijasta tuotevalmistuksessa ja energiantuotannossa. Lue lisää Luken tutkimuksesta.

Tornator haluaa osallistua metsätalouden hiilijalanjäljen laskennan kehittämiseen yhdessä tutkijoiden ja muiden toimijoiden kanssa. Laskentamallia on kehitettävä edelleen, jotta puunkäytön päästökompensaatioita pystytään arvioimaan paremmin esim. betoni- ja muovituotteiden osalta.

Aiheesta lisää Tornatorin hiilensidonta-esitteessä.

Lisätietoja:

Laatu- ja kehittämisasiantuntija Tapio Suutarla, puh. 040 0162790.