Tornator valvoo metsissään tehtävää puunkorjuuta

Tornatorin Suomen metsistä korjataan puuta vuosittain noin 2000 eri hakkuukohteelta. Yhtiö teettää näillä kohteilla useita satunnaisotantaan perustuvia laadunvalvontaan liittyviä tarkastuksia ja siitä on muodostunut oleellinen osa vastuullista metsänhoitoa.

Tapio Oy tekee Tornatorille ulkopuolisena osapuolena metsän- ja luonnonhoidon laadun sekä korjuunlaadun valvontaa. Tämän lisäksi Tornatorin paikalliset suunnitteluasiantuntijat tekevät säännöllisesti tarkastuksia hakkuukohteille. Tarkastuksissa kiinnitetään huomiota muun muassa katkonnan onnistumiseen, ympäristöasioihin, urapainumiin ja kuljettajan osaamiseen. Lisäksi kohteilla tarkastellaan jätetyn puuston laatua sekä tiheyttä.

Viime vuonna raportoitavia tarkastuksia tehtiin yli 400 korjuukohteella ja näistä ainoastaan 21 oli selkeästi huomautettavaa. Huomautusten syynä oli muun muassa urapainumat, tiestön vaurioituminen, epäedullinen katkonta sekö säästöpuiden lukumäärä.

Laaduntarkastustulokset käydään huolella läpi puunostajien ja korjuuyrittäjien kanssa. Tornator kouluttaa henkilöstöään tunnistamaan puutteet puunkorjuussa. Yhtiöllä on ollut jo parin vuoden ajan alueelliset korjuunlaadun valvonnan asiantuntijat, jotka koordinoivat ja analysoivat alueellisia tuloksia. Lisäksi tänä keväänä yhtiössä otetaan käyttöön mobiilisovellus, jonka avulla laadunvalvontatuloksia voidaan kirjata ja raportoida sujuvammin. Näin korjaavat toimenpiteet saadaan nopeasti vietyä käytäntöön.