Tornator isännöi metsäkonferenssin metsäretkeilyn

Maa- ja metsätalousministeriö järjestää suomalais-ruotsalaisen metsäkonferenssin Espoon Hanasaaressa 17.-18.4. Konferenssi liittyy metsäntutkimushankkeeseen, jonka Ruotsi lahjoitti satavuotiaalle Suomelle viime vuonna (Tandem Forest Values -tutkimusrahasto). Suomalais-ruotsalainen tutkijakoulu koostuu kahdestatoista kaksivuotisesta tutkijanvirasta.

Seminaarin aiheita ovat tutkimusyhteistyö, metsäsektorin investoinnit ja rahoitus sekä EU:n metsäpolitiikka. Konferenssin ohjelmaan sisältyy myös Tornatorin isännöimä metsäretkeily Hyvinkäälle. Retkeilyn aikana osallistujat perehdytetään Tornatorin toimintaan, talousmetsien luonnonhoidon ja luonnonsuojelun keinoihin sekä metsätalouden digitaalisiin työkaluihin.

Suomi ja Ruotsi ovat EU:n metsäisimmät maat. Molemmilla mailla on pyrkimys käyttää metsiä ilmastonmuutoksen torjunnassa samalla, kun kehitetään uusia biopohjaisia metsätaloustuotteita, prosesseja ja palveluita, jotka avaavat tien kestävälle talouskasvulle.