Tornator Oyj keskeytti hakkuut luontojärjestön esitysalueella Juuassa lisäselvitysten ajaksi

Tornator reagoi heti luontojärjestön väittämiin ympäristörikkomuksiin Juuassa keskeyttämällä hakkuut järjestöraportin kohdealueella. Väitetyt rikkomukset sekä hakkuiden jatkamisen edellytykset selvitetään mahdollisimman pikaisesti viranomaisten, auditoijan sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Alueella on myös aloittamattomia leimikoita, joiden hakkuusuunnitelmat on keskeytetty lisäselvitysten ajaksi. ”Kohteen leimikot on suunniteltu huolella ja jo suunnitteluvaiheessa on konsultoitu myös Ely-keskuksen ympäristöasiantuntijoita. Poikkeuksellisen tilanteesta tekee se, että kyseiset metsät sijaitsevat yli 250 mpy korkeudessa ja alueelle on alkutalvesta muodostunut mittavat lumituhot. Valtaosalla tuhometsiköistä kasvatuskelpoisen puuston määrä on alittanut lakirajan, josta seuraa myös metsän uudistamisvelvoite. Metsätuholaki velvoittaa puiden omistajaa korjaamaan vahingoittuneet puut keskikesään mennessä hyönteistuhojen välttämiseksi. Lämmin kevät on nopeuttanut kirjanpainajan parveilua, joten seurannaistuhojen välttämiseksi nyt pitäisi toimia vielä tätäkin nopeammin”, kertoo Tornatorin ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen.

”Yhtiön tavoitteena on luoda laajasti ja kestävästi hyvinvointia metsästä ja siten myös suojella arvokkaat luontokohteet. Haluamme tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja käymme mielellämme keskustelua sidosryhmiemme kanssa. Se kuuluu toiminnan jatkuvaan parantamiseen, Myöhänen jatkaa.

Lisätiedot: ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen, puh. 050 441 2253

Tornator on Euroopan johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2017 noin 102 miljoona euroa ja taseen koko noin 1,5 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 200 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 900 henkilötyövuoden verran. Tornator on 60 suurimman yritysveronmaksajan joukossa Suomessa. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.

www.tornator.fi