Yara ja Tornator yhteistyöhön metsänlannoituksessa

Yara Suomi Oy ja Tornator Oyj ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jolla edistetään kestävää ja kannattavaa metsänhoitoa. Lannoituksella metsän tuottokykyä voidaan nostaa merkittävästi. Samalla kasvatetaan metsän hiilensidontaa.

Tornatorin tavoitteena on lannoittaa vuosittain noin 6 000 hehtaaria kasvatusmetsiä. Lannoitettavat metsäkuviot valitaan huolellisesti noudattaen Tornatorin metsänhoito-ohjeita sekä metsäsertifioinnin kriteerejä. Lannoitukset toteutetaan joko helikopteri- tai maalevityksenä huomioiden vesistöjen suojakaistat ja muut ympäristönäkökohdat. Lannoitukseen käytetään Yaran Siilinjärven tehtaalla valmistettuja metsälannoitteita.

Erityistä huomiota kiinnitetään Tornatorin metsien terveyslannoitukseen. Itä-Suomen metsissä yleinen boorinpuutos vioittaa puiden kasvupistettä ja aiheuttaa puiden monihaaraisuutta. Boorilannoituksella tuhot voidaan estää ja turvata laadukkaan tukkipuun tuotanto.

Yhteistyösopimuksen mukaan osapuolet tekevät tutkimusyhteistyötä Itä-Suomen yliopiston kanssa esimerkiksi lannoituksen optimaalisten ravinnemäärien ja mittaustarkkuuden kehittämiseksi sekä boorin vesistövaikutusten selvittämiseksi.

− Tutkimuksissa selvitetään lannoitusvaikutuksia Tornatorin metsissä ja kehitetään hiilensidontalaskelmia. Tavoitteenamme on hyvä ja tasainen metsän tuotto, ja lannoitus on merkittävä osa kasvustrategiaamme, kertoo resurssipäällikkö Kauko Kärkkäinen Tornatorista.

­− Lannoituksella puuntuottoa voidaan lisätä keskimäärin 15 kuutiota hehtaaria kohti, mikä lisää hiilensidontaa yli 10 000 kiloa hehtaaria kohti, kun lannoitteen valmistuksen, kuljetuksen ja levityksen vaikutus on vähennetty. Yhteistyössä tehtävällä tutkimuksella saamme tarkempaa tietoa lannoituksen vaikutuksista Itä-Suomen metsissä, toteaa metsälannoitteiden myyntipäällikkö Samuli Kallio Yara Suomesta.

 

 
Lisätietoja:
Samuli Kallio, myyntipäällikkö, Yara Suomi Oy,
puh. 040 535 1338, email: samuli.kallio@yara.com
 
Kauko Kärkkäinen, resurssipäällikkö, Tornator Oyj
puh. 040 0177 308, email: kauko.karkkainen@tornator.fi

 

___________________________________________________________________________________________________________

 

Yaran osaaminen, tuotteet ja ratkaisut turvaavat ruoan ja luonnonvarojen riittävyyttä maailmassa ja auttavat vastaamaan ympäristöön liittyviin haasteisiin. Yara on maailmanlaajuinen yhtiö, jolla on yli 15 000 työntekijää ja myyntiä yli 160 maassa. Suomessa Yaralla on kolme tuotantolaitosta, Uudessakaupungissa, Siilinjärvellä ja Kokkolassa, ja se työllistää 900 henkilöä. Yaran yrityskulttuuri edistää turvallisuutta. www.yara.fi

Tornator on Euroopan johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2017 noin 102 miljoona euroa ja taseen koko noin 1,5 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 200 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 900 henkilötyövuoden verran. Tornator on 60 suurimman yritysveronmaksajan joukossa Suomessa. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä. www.tornator.fi.