Puunkorjuu jatkuu lumituhoalueilla Juuassa

Tornator on tehnyt maastossa lisäselvityksiä liittyen luontojärjestön väittämiin ympäristörikkomuksiin sekä hakkuiden jatkamisen edellytyksiin lumituhoalueella Juuassa. Myös metsälakia valvova viranomainen on käynyt kohteella ja laatinut siitä tarkastusraportin.

Tornator on saanut Metsäkeskukselta kirjallisen kehotuksen metsätuholain nojalla poistaa tuhopuut tarkastetulta alueelta 1.7. mennessä. Puunkorjuu siis jatkuu lumituhoalueilla. Metsäkeskus myös valvoo, että toimenpiteet tullaan suorittamaan. Luontojärjestön näkemys viime vuonna hakkuissa tapahtuneesta rikkomuksesta on viranomaisen käsittelyssä.

Lisäksi Tornator selvittää parhaillaan ELY-keskuksen kanssa, miltä osin soistuneiden alueiden suojelun toteuttamiselle olisi mahdollisuuksia.

Lisätiedot: ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen, puh. 050 441 2253