Lannoitus nopeuttaa metsien kasvua ja hiilensidontaa

Toimijoiden ja tutkimuksen yhteishankkeessa on tarkoitus koota kaikki nykyinen tutkimustieto ja selvittää lannoituksen kokonaisvaikutukset metsien kasvuun, hiilensidontaan ja ympäristöön. Jo nyt on saatu uutta käytäntöön sovellettavissa olevaa tutkittua tietoa esim. levitystasaisuudesta.

”Olemme iloisia ja innostuneita siitä, että yhteishankkeeseen saatiin mukaan koko lannoituksen toimintaketju ja aihepiirin parhaat tutkijat. Tornatorin tehtävänä on kestävällä metsänhoidolla ja lannoituksella tuottaa lisää puuta erilaisiin biomateriaaleihin ja lisätä metsiemme hiilensidontaa. Metsien monimuotoisuuden turvaaminen ja vesistöjen suojelu ovat meille ensiarvoisen tärkeää. Siksi lannoitus on suunniteltava ympäristönäkökohdat huomioiden ja toteutettava vastuullisesti. Haluamme tutkimushankkeen avulla varmistaa, että käytössämme on paras tieto lannoituksen vaikutuksista”, kertoo Tornatorin toimitusjohtaja Sixten Sunabacka.

Lannoitteiden levitystyön operoi ähtäriläinen ForestVital Oy, joka toimii koko Suomen alueella. ”Merkittävänä lannoitustoimijana haluamme olla mukana viemässä kehitystä eteenpäin. Tahdomme toteuttaa lannoituksia vastuullisesti myös tulevaisuudessa. Panostamme merkittävästi tähän tutkimushankkeeseen, ja toivomme luonnollisesti hyviä tuloksia puuhuollon turvaamiseksi ekologisesti ja taloudellisesti kestävästi.” kommentoi ForestVitalin tutkimushankevastaava Olli Muhonen.

Lannoitteet metsäkohteille tulevat Yara Suomen lähimmältä tehtaalta Siilinjärveltä. Yaran lannoitteet ovat puhtaita ja niillä on itsessään pieni hiilijalanjälki. Ne ovat puille käyttökelpoisessa muodossa, jolloin niiden huuhtoutumisen riski on mahdollisimman pieni.

”Tämä on hyvin arvokasta yhteistyötä, jolla voidaan parantaa tehokkaasti metsien uusiutuvien materiaalin tuotantokykyä ja positiivisia ympäristövaikutuksia. Se on koko Suomen kansantaloudenkin kannalta tärkeää” kommentoi Yara Suomen kaupallinen johtaja Timo Räsänen.

”Lannoitus aihealueena sisältyy Itä-Suomen yliopiston koordinoimaan FORBIO-tutkimuskonsortiohankkeeseen, jota rahoittaa Suomen Akatemian strateginen tutkimusneuvosto”, kertoo professori Heli Peltola. Hänen mukaansa metsänlannoituksella voidaan lisätä merkittävästi puuston kasvua ja hiilensidontaa männiköissä ja kuusikoissa kivennäismailla, sekä parantaa metsänhoidon kannattavuutta. Oikein mitoitettu lannoitus alentaa hyvin vähän puuaineen tiheyttä, eikä näin ollen kasvateta ns. höttöpuuta. Lannoitus lisää myös puustoon ja muuhun kasvillisuuteen sekä maahan sitoutuneen hiilen määrää. ”Tässä mielessä voidaan sanoa, että metsänlannoitus on jonkinlainen ekoteko, sillä metsien lisääntyvä hiilensidonta ja varastointi ovat ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta tärkeitä”. Lannoitukseen soveltuvat parhaiten kuivahkon kankaan männiköt ja tuoreen kankaan männiköt ja kuusikot.

”Vastuullisuus metsän lannoituksessa vaatii ympäristövaikutusten, kuten vesistövaikutusten ja kasvihuonekaasupäästöjen, ennakointia ja torjuntaa”, sanoo apulaisprofessori Ari Laurén. ”Mitoittamalla lannoitusmäärä puuston tarpeen mukaan, levitysajankohdan valinnalla, suojavyöhykkeillä ja oikealla lannoitteen kemiallisella koostumuksella voidaan haitallisia ympäristövaikutuksia vähentää. Tässä prosessissa tutkimukseen perustuvalla tiedolla ja sen käytäntöön viennillä on merkittävä rooli.”

YLE:n uutinen tutkimusyhteistyöstä.

Lisätiedot:

Sixten Sunabacka, Toimitusjohtaja, Tornator Oyj, 0400366148

Timo Räsänen, Kaupallinen johtaja, Yara Suomi Oyj, 0503374514

Olli Muhonen, Tutkimushankevastaava, ForestVital Oy, 0401902113

Heli Peltola, Professori, Itä-Suomen Yliopisto, 0405880005

Tornator on Euroopan johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2017 noin 102 miljoona euroa ja taseen koko noin 1,5 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 200 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 900 henkilötyövuoden verran. Tornator on 60 suurimman yritysveronmaksajan joukossa Suomessa. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä. www.tornator.fi

Yaran osaaminen, tuotteet ja ratkaisut turvaavat ruoan ja luonnonvarojen riittävyyttä maailmassa ja auttavat vastaamaan ympäristöön liittyviin haasteisiin. Yara on maailmanlaajuinen yhtiö, jolla on yli 15 000 työntekijää ja myyntiä yli 160 maassa. Suomessa Yaralla on kolme tuotantolaitosta, Uudessakaupungissa, Siilinjärvellä ja Kokkolassa, ja se työllistää 900 henkilöä. Yaran yrityskulttuuri edistää turvallisuutta. www.yara.fi

ForestVital on Suomen johtava metsänlannoitusten toteuttaja. Yhtiö toimii koko Suomen alueella yhteistyössä metsäalan toimijoiden kanssa, tehden lento- ja maalevityksiä. Ähtäriläinen ForestVital on toteuttanut lannoituksia vuodesta 2008 alkaen. Vuonna 2018 toteutuspinta-ala on yli 30 000 hehtaaria. Yrityksen toimintaa ohjaavat periaatteet ovat: asiakaslähtöisyys, joustavuus ja luotettavuus. www.forestvital.com