Maapallo pelastuu metsiä hyödyntämällä ja kulutusta muuttamalla 

Tornatorin sijoittajapäivillä 11.4.2019 todettiin, että avain ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja muihin ympäristöhaasteisiin, kuten muoviongelmaan löytyy vastuullisesti hyödynnetyistä metsistä. Metsistä on moneksi, ei vaan hiilinieluiksi ja -varastoiksi.


Viime aikojen ilmastokeskusteluissa on usein esitetty ratkaisuna metsien käytön rajoittamista ja kiertoaikojen pidentämistä. Tornatorin toimitusjohtaja Sixten Sunabacka kertoi yrityksen sijoittajapäivillä, että yhtiö on simuloinut ja laskenut, mitä esimerkiksi tapahtuisi Tornatorin metsien hiilelle ja hakkuumahdollisuuksille, jos metsien kiertoaikoja pidennettäisiin.


Jos hakkuita lykättäisiin ja kiertoaikoja pidennettäisiin 20 vuodella, niin kuin eräät vaikuttajat ja poliitikot ovat Suomessa esittäneet, Tornatorin metsien hiilivarasto kasvaa kyllä noin 15 prosentilla verrattuna nykytoimintaan, mutta samanaikaisesti kestävät hakkuumahdollisuudet pienenevät yli 20 prosentilla. Jatkossa metsien kasvu ja hiilensidonta laskevat, koska metsien kasvukunto hiipuu niiden ikääntyessä. ”Lisäksi parin lähivuosikymmenen aikana liikevaihto putoaisi alle puoleen. Valtio korvaisi joidenkin poliitikkojen mukaan menetykset metsänomistajille, tätä epäilen suuresti. Pelkästään Tornatorin osalta korvaukset olisivat noin 20 – 30 miljoonaa euroa vuodessa”, arvioi Sunabacka.

Fossiilisten raaka-aineiden korvaaminen vastuullisesti tuotetulla puulla on avain ilmaston lämpenemisen hillitsemisessä, sillä tutkimusten mukaan tonni (1t) puuta vähentää muiden materiaalien käyttöön verrattuna 1,5 – 3,5 tonnia hiilidioksidia ilmasta ja puupohjainen tekstiili aina neljään tonniin asti koko elinkaarensa aikana.

”Puurakentamista, puupohjaisten tekstiilien sekä pakkausten käyttöä pitää lisätä ja siten korvata betonia, keinokuituja ja muovia. Samanaikaisesti pitää nykyistä enemmän panostaa metsien suojeluun ja monimuotoisuuteen. Tällä tavalla ei ainoastaan hillitä ilmastonmuutosta, vaan ihmisten ja luonnon hyvinvointia parannetaan kokonaisuudessaan. Tornator ei pyri maksimoimaan metsiensä hiilinielua, vaan niistä saatavaa kokonaisarvoa”, toteaa Sunabacka.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Sixten Sunabacka, puh. 040 036 6148
Talous- ja rahoitusjohtaja Henrik Nieminen, puh. 040 869 7613

Tornatorin päämääränä on olla metsien vastuullisen käytön suunnannäyttäjä. Tornator on kansainvälisesti metsäalalla ainutlaatuinen yhtiö toimintansa laajuuden, omistusrakenteensa ja toimintamallinsa ansiosta. Konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 113 miljoonaa euroa ja operatiivinen nettotulos 50 miljoonaa euroa. Konsernin metsät työllistävät suoraan noin 1000 henkilötyövuoden verran omaa henkilöstöä sekä yrittäjiä ja heidän henkilöstöään. Yhtiö on noin 1,6 miljardin euron taseellaan Suomen ja Viron suurin yksityinen metsänomistaja. Tornator omistaa metsiä myös Romaniassa. Konsernin metsäomaisuus on yhteensä lähes 700 000 hehtaaria. Tornatorin omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Kestävä metsätalous, metsien osto ja metsänhoitopalvelu ovat yhtiön pääliiketoimintaa. Tornatorin metsät tarjoavat monipuolisen pohjan erilaisille biomateriaaleille, hiilensidonnalle sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamiselle.