Eitikansalon suon ennallistaminen jatkuu

Kuluneena syksynä Nilsiän Eitikansuolla on toteutettu ennallistamishanke, jonka tarkoituksena on parantaa Natura-alueen vesitaloutta. Aapasuo itsessään on ojittamaton, mutta ympäröivien metsätalousmaiden ojitusten myötä suon keskiosat ovat kuivuneet ja karuuntuneet. Nyt vesiä ohjataan Natura-alueelle uusien ojien ja patoamisen avulla. Vesienohjaus on suunniteltu yhteistyössä Metsähallituksen ja Metsäkeskuksen asiantuntijoiden kanssa. Kaivuutyöt toteutti maanomistaja Tornator Oyj.

Eitikansuolla on tehty ennallistamistöitä jo vuonna 2011, jolloin ojia täytettiin Natura-alueen sisäpuolella ja rajoilla. Nämä työt ovat parantaneet Eitikansuon vesitaloutta etenkin sen eteläosissa. ”Pohjoisosassa vettä ei kuitenkaan saatu suolle riittävästi, ja kuivuminen ja karuuntuminen on jatkunut” kertoo suojelubiologi Anna-Riikka Ihantola Metsähallituksen luontopalveluista. ”Tämä vesien ohjaus on erinomainen tapa saada suon vesitaloutta korjattua”.

Tornatorin ympäristöasiantuntija Saara Pihlman kiittelee ennallistamishankkeen toteutusta:
”Onnistumme parantamaan suojelualueen luonnonsuojelullisia arvoja verraten vähäisillä toimenpiteillä ilman haittavaikutuksia ympäröiville talousmetsille. Vesienpalautus on toimintamallina kiinnostava ja toteutamme sitä usealla suojelukohteella myös tulevaisuudessa.”

Eitikansalon Natura-alueeseen kuuluu kolme suota, ja niiden välissä olevia metsäsaarekkeita. Soiden
keskeiset osat ovat ojittamattomia, ja kohde onkin alueellisesti erittäin merkittävä suokohde hyvin
voimakkaasti ojitetulla seudulla. Tällä hetkellä suon vedenpinta on erittäin alhaalla kuivan kesän vuoksi, joten vesienohjauksen pitkäaikaista onnistumista voidaan arvioida useiden vuosien kuluttua.

Kuva: Anna-Riikka Ihantola, Metsähallitus

Lisätietoja:

Tornator Oyj:
Saara Pihlman, ympäristöasiantuntija, puh. 050 401 7371, etunimi.sukunimi@tornator.fi
Metsähallitus:
Anna-Riikka Ihantola, suojelubiologi, puh. 040 748 7664, etunimi.sukunimi@metsa.fi

***********************

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2018 noin 113 miljoona euroa ja taseen koko noin 1,6 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 180 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1000 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä. www.tornator.fi