Suunnitteluasiantuntijan työ on taiteilua

Leimikossa, eli myytävässä hakkuualassa, näkyy jokaisen suunnittelijan oma kädenjälki. Leimikot on tehty vastuullisesti kestävän metsätalouden mukaisesti, ja niissä huomioidaan luonnon monimuotoisuus. Kuitenkin pieni hetki ajatukselle ja luovuudelle voi tehdä metsistämme vielä monimuotoisempia.

Yksi tärkeimmistä työnkuvistani suunnitteluasiantuntijana on etsiä omalta toimialueeltani puuta myyntiin, eli tehdä leimikoita.

Työurani alkuvuosina leimikon teko oli vähän kuin putkeen olisi katsonut. Näkökulma oli hyvin suppea, tarkoituksena etsiä vain hakkuumahdollisuuksia. Työvuosien ja kokemuksen karttuessa työkalupakkini on täyttynyt yhdestä jos toisesta työkalusta.

Kun huomaa mitä kaikkia mahdollisuuksia minulla on, kokemuksen myötä osaan soveltaa ja tehdä työstäni vaikka taidetta.

Ei taloakaan rakenneta yhdessä yössä

Leimikon tekoa voisi ajatella kuten rakentamista. Alkuun on piirustukset ja perustuksien tekemiset. Leimikon teossa tämä tarkoittaa erilaisia karttatasoja, joista toimistotyönä lähdetään kartoittamaan leimikon pohjaa.

Sitten tulee kulmatolppia ja muita isompia raameja, jotka kannattelevat tulevaa rakennelmaa. Meillä ohjaavina raameina ovat muun muassa metsäsertifikaatit, metsä- ja vesilaki, erilaisten kaava-alueiden sekä tietenkin riistametsänhoidon huomioiminen.

Viimeiset silaukset, kulmalistat ja maalaus, ovat leimikon teossa yhtä kuin maastossa viimeinen varmistus ja suunnittelun tarkentaminen. Tarkistetaan puuston määrää ja laatua, varmistetaan metsälakikohteiden suojavyöhykkeet nauhoituksilla ja pohditaan hyviä säästöpuuryhmien paikkoja, missä esimerkiksi lintujen on mukava tähystellä kaukomaisemaa.

Puunkuljetuksen kannalta olennaista on myös huomioida, että varastopaikat ja metsäautotiet ovat leimikon edellyttämässä kunnossa, kesäkorjuussa teiden kantavuus tulee olla huomattavasti parempi kuin talvikorjuussa.

Luovuus palaa vaikka olisi tukahdutettu

Eräässä koulutuksessa kouluttaja totesi, että kun työkuormaa on sopivasti, eikä ole liikaa stressiä, aivoillakin on mahdollisuus ajatella luovasti. Tuon koulutuksen jälkeen ymmärsin, miksi ajatukseni leimikon teosta on muuttunut paljon parin viime vuoden aikana.

Alkuun leimikon teko oli kuin olisin rakentajana lukenut piirustuksia millintarkasti, katsonut vain sitä yhtä metsikkökuviota kerrallaan ajattelematta kokonaisuutta, jota olen rakentamassa. Kaiken uuden asian ja ympäristön äärellä ei ollut aivoilla tilaa ajatella luovasti.

Jossain vaiheessa saattoi työkuormaa olla sen verran, että en osannut edes pohtia kaikkia mahdollisia ratkaisuja, eli väsyneenä jäi ne viimeiset naulat ja maalinsipaisut tekemättä. Mutta jokainen artisti käy saman tien läpi, kunnes löytää itsensä tekemässä sitä lähes täydellistä tuotetta.

Luovuutta pidetään tärkeänä ominaisuutena myös liike-elämässä. Tutkimuksen mukaan luova ihminen kokee usein syvää tyydytystä luodessaan jotain uutta ja hyödyllistä. Eikä vain taiteilijat ole luovia, vaan sitä voi olla joka alalla. Luovalla ihmisellä on kyky löytää perinteisestä poikkeavia ratkaisuja, näkökulmia ja ihan uusia asioitakin.

Ammattitaitoni hiljalleen kartuttua myös työkuorma tasaantui ja aivoilla oli aikaa ja tilaa ajatella ― luovasti.

Vastuullisesti kohti kestävää tulevaisuutta

Metsätilalla on satojen vuosien historia ja pitkä tulevaisuus edessä. Se, mitä minä tänä päivänä metsätilalle teen, vaikuttaa monin tavoin tulevaisuuteen.

Kun katson tietokoneen näytöltä eri karttatasojen läpi metsätilaa, mieleeni juontuu jo kolmiulotteinen kuva siitä, mitä siellä on tällä hetkellä, mihin minä pyrin nyt ja mitä siellä on tulevaisuudessa.

Kun pääsen maastoon kävelemään, havainnoimaan, annan viimeisen pensselien vedon löytää kartalleni. Tuossa on säästöpuuryhmälle mitä mainioin paikka, tuosta harvennetaan tuo kuvio tietyllä tavalla. Uudishakkuuala muuttaa muotoaan, jotta tulevaisuudessa viereiset kuviot voidaan huomioida parempana kokonaisuutena.

Ymmärrys siitä, että kaikkea ei voi tehdä täydellisesti, vähentää stressiä ja antaa tilaa luovuudelle. Minä en pysty tekemään tätä valmiiksi koskaan, metsä kasvaa koko ajan ja muuttaa muotoaan.

Olen taiteileva suunnitteluasiantuntija tässä ja nyt.