Kaksi uutta yksityistä suojelualuetta Etelä-Savoon

Tornator Oyj on sopinut Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa kahden METSO-ohjelmaan kuuluvan suojelualueen perustamisesta. Enonkoskelle perustetaan reilun kahdentoista hehtaarin kokoinen Tontonmäen suojelualue ja toinen, noin 22 hehtaarin laajuinen, Härkävuoren suojelualue perustetaan Puumalaan.

Tontonmäen suojelualueen osin lammen rantaan rajautuva metsä on lajistoltaan monimuotoista lehtomaisen kankaan metsää, jossa on runsaasti lahopuuta ja useita puulajeja. Lajiston monimuotoisuutta lisää alueen keskellä oleva metsälehmusmetsikkö.

Härkävuoren suojelualuetta luonnehtii sille nimen antanut, paikoin pystysuorana 40 metrin korkeuteen kohoava Härkävuori, jonka laen karu ja luonnontilainen mäntymetsä muuttuu alarinteillä lajistoltaan ja ikärakenteeltaan vaihtelevaksi pienten soiden laikuttamaksi kangasmetsäksi.

METSO on Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma, jonka tavoitteena on metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Suojelualueen rauhoitusmääräysten mukaisesti alue säilyy luonnontilaisena, eikä siellä saa tehdä sen tilaan vaikuttavia tai sitä muuttavia toimenpiteitä. Jokamiehenoikeuksia, metsästysvuokrasopimusten mukaista metsästystä tai perustettujen retkeilyreittien käyttöä ja ylläpitoa rauhoitusmääräykset eivät kuitenkaan rajoita. Tornator on suojellut metsiä METSO-ohjelman kautta yhteensä jo yli 1700 hehtaaria.

Kuva Tontonmäeltä, kuvaaja: Pasi Ryhänen.

Lisätietoja:
Tornator Oyj:
Heikki Myöhänen, ympäristöpäällikkö, puh. 050 441 2253, etunimi.sukunimi@tornator.fi
Etelä-Savon ELY-keskus:
Pasi Ryhänen, luonnonsuojeluasiantuntija, puh. 029 502 4229, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
********************
Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2018 noin 113 miljoona euroa ja taseen koko noin 1,6 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 180 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1000 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä. www.tornator.fi