Vuokatti ja Tornator: metsäalue ennallistetaan takaisin suoksi

Matkailualue Vuokatti ja metsäyhtiö Tornator Oyj aloittavat mittavan ilmastonmuutoksen torjumiseen tähtäävän hankkeen, jossa Sotkamossa sijaitseva 55 hehtaarin metsäalue ennallistetaan takaisin suoksi. Yhteistyön esimerkillä toimijat haluavat haastaa myös muita Suomen matkailualueita mukaan ennallistamishankkeisiin tai vastaaviin ilmastotekoihin.

”Luonto on yksi suomalaisen matkailun suurimmista valttikorteista, joten sen monimuotoisuutta täytyy vaalia hillitsemällä ilmastonmuutosta. Haluamme toimia kestävästi ja synnyttää alueellemme merkittävän hiilinielun”, Sotkamon kunnanjohtaja ja Vuokatin Matkailukeskuksen hallituksen puheenjohtaja Mika Kilpeläinen avaa hankkeen taustoja.

”Vuokatin matkailualueen vahvuus on nimenomaan monipuolinen luonto sen neljässä eri vuodenajassa. Olemme sitoutuneet kehittämään ja edistämään kestävää matkailua. Nyt vastuullisuuden eteen aletaan toimia vahvemmin ”, toteaa Vuokatin Matkailukeskuksen toimitusjohtaja Heidi Pyykkönen.

Helsingin yliopiston tutkimuksen mukaan suo on kymmenkertaisesti tehokkaampi hiilinielu kuin metsä. Ennallistettavaksi valittu alue sitoo vuodessa hiilidioksidia jopa 180 000 kiloa, joka vastaa keskimäärin 80 henkilöauton vuosittaista hiilidioksidipäästömäärää. Yksittäisillä toimilla voi siis olla valtava yhteisvaikutus.

Ennallistaminen alkaa tulevana talvena

Tornator Oyj on Euroopan johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö, jolla on käynnissä useita soiden ennallistamisprojekteja. Toimitusjohtaja Henrik Niemisen mukaan Tornator tekee nyt ensimmäistä kertaa yhteistyötä matkailualueen kanssa. Metsän ennallistaminen suoksi on pitkä prosessi, joka alkaa tulevana talvena ja kestää vähintään 10 vuotta.

”Ensin alueelta kaadetaan kaikki isot puut ja myöhemmin kesällä täytetään ojat. Näillä toimenpiteillä saamme vedenpinnan kohoamaan, suolajiston palautumaan ja turpeen muodostuksen sekä samalla ilmaston kannalta tärkeän hiilen sitomisen käyntiin”, Nieminen kertoo. ”Ilmastonäkökulman ohella ennallistamisen hyötyjä ovat luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, riista- ja vesistöhyödyt sekä sosiaalinen ulottuvuus”, hän jatkaa.

Hankkeen aikana Tornator seuraa ja raportoi tapahtumia säännöllisesti. Lisäksi ennallistamisprojekti tulee ilahduttamaan myös sotkamolaisten koulujen oppilaita. ”Tarjoamme oppilaille mahdollisuutta tulla mukaan seuraamaan hankkeen etenemistä koko sen keston ajaksi. Se voi tarkoittaa, että lapsi seuraa projektia esimerkiksi koko peruskoulunsa ajan. Näin luonto- ja ympäristöajattelu rakentuu jo pienestä pitäen”, summaa Mika Kilpeläinen.

Lisätiedot ja haastattelut:

Mika Kilpeläinen
Sotkamon kunnanjohtaja
Vuokatin Matkailukeskus Oy:n hallituksen puheenjohtaja
Puh. 044 750 2111
mika.kilpelainen@sotkamo.fi

Heidi Pyykkönen
Vuokatin Matkailukeskus Oy:n toimitusjohtaja
Puh. 044 750 2870
heidi.pyykkonen@sotkamo.fi

Henrik Nieminen
Tornator Oyj:n toimitusjohtaja
Puh. 040 869 7613
henrik.nieminen@tornator.fi
Saara Pihlman
Tornator Oyj:n ympäristöasiantuntija
puh. 050 401 7371
saara.pihlman@tornator.fi
Reijo Mulari
Tornator Oyj:n suunnitteluasiantuntija
Puh. 040 016 2747
reijo.mulari@tornator.fi