Kulotuskoulu kulottaa tiistaina 23.6. Ruokolahden Ilmajärvellä

Metsäpaloilla ja metsänhoidollisella kulotuksella on metsän monimuotoisuutta ja metsän terveyttä edistäviä vaikutuksia. Siitä huolimatta metsänhoidollisten kulotusten määrä on romahtanut 2000-luvulla. Myös metsäpalojen määrä on vähentynyt — luonnolle suotuisista vaikutuksista huolimatta hallitsematon metsäpalo ei ole toivottu vieras kenenkään metsämaalla. Vaihtoehtona on uudistusalojen kulottaminen sekä luonnonhoidolliset kulotukset, joissa poltetaan vielä pystyssä olevaa metsää.

Metsäkeskuksen kolmivuotisen Kulotuskoulu-hankkeen tavoitteena on kääntää Kaakkois-Suomen kulotusten ja luonnonhoidollisten polttojen määrä kasvuun lisäämällä kulotusosaamista ja maanomistajien tietoisuutta. Samalla pystytään myös parantamaan metsäpalojen torjuntavalmiutta. Kohderyhmänä ovat sekä metsänomistajat että metsäammattilaiset. Hanketta rahoitetaan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Metsämiestensäätiön tuella sekä muulla yksityisellä rahoituksella.

Tornatorin vuotuiset kulotustavoitteet ovat korkealla: kesällä 2020 Tornator kulottaa noin 70 hehtaaria uudistusaloja ja säästöpuuryhmiä. Yhtiön kulotukset painottuvat Itä- ja Pohjois-Suomeen, vaikka metsätiloja on myös keskisessä ja eteläisessä Suomessa. Osasyy epätasaiseen kulotusjakaumaan on se, ettei kulotustaitoisia yhteistyökumppaneita löydä helposti.

-Tornatorin tavoite on löytää potentiaalista kulotusresurssia myös Kaakkois-Suomesta. Samalla lisäämme oman henkilöstömme kulotusosaamista. Kun Metsäkeskuksen hanke pyörähti käyntiin, löytyi sopiva kohde Ruokolahdelta kulotuksen suunnittelun opettelemiseen ja kulotuksen toteuttamiseen, kertoo ympäristöasiantuntija Saara Pihlman. -Yhteistyö hankkeen kanssa jatkuu ja ensi kesänä kulotamme Luumäellä.

Kulotuskoulun projektipäällikkö Sara Lankinen-Timonen iloitsee myös hyvien kohteiden löytymisestä. – Hankkeen työpajojen ideana on käydä käytännönläheisesti läpi kulotusten suunnittelua ja toteutusta erilaisilla kohteilla, joiden kulotukset myös toteutetaan hankkeessa. On tärkeää käydä läpi eri sytytysvaihtoehtoja ja riskianalyysejä. Tämä edistää myös metsäpalojen ennaltaehkäisyä.

Tämän kesän kulotuskohde on noin kolmen hehtaarin laajuinen uudistusala, jonka sisälle jää pieni luonnonhoidollinen pystymetsän poltto. Kulotuskelit näyttävät ennusteiden mukaan loistavilta, mutta paikalliset tuuliolosuhteet vaikuttavat aloitusajankohtaan. – Olosuhteiden salliessa sytytetään puolilta päivin ja kulotus on ohi iltaan mennessä, arvioi Sara Lankinen-Timonen.

Lisätietoja:

Tornator Oyj: ympäristöasiantuntija Saara Pihlman, puh. 050 401 7371
Kakkois-Suomen Metsäkeskus: kulotuksen johtaja Sara Lankinen-Timonen, puh. 050 430 1312

**********************
Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 noin 106 miljoona euroa ja taseen koko noin 1,8 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 180 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1 000 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä. www.tornator.fi