Tornator ja Luonnonvarakeskus perustivat kaistalehakkuiden tutkimuskoealueen Kouvolaan

Tornator on mukana Luonnonvarakeskuksen Kestävää metsänhoitoa turvemailla -yhteistyötutkimushankkeessa, jossa pyritään löytämään toimivia keinoja turvemaiden metsien vastuulliseen ja kestävään hyödyntämiseen. Tornator on aktiivisesti etsinyt tutkimushankkeeseen soveltuvia metsiä ja ensimmäinen koealue, reilut 15 hehtaaria, on nyt perustettu yhtiön metsiin Kouvolaan, Kymijoen läheisyyteen.
Rämemännikköön perustetun koealueen avulla pyritään saamaan selvyyttä muun muassa siihen, miten paljon puustoa tulee jättää kasvupaikalle kaistalehakkuissa, jotta vedenpinta pysyy puustolle suotuisalla tasolla ilman ojien kunnostusta ja millaisia vesistövaikutuksia hakkuilla on. Lisäksi selvitetään, kuinka alue taimettuu hakkuiden jälkeen.
Tutkimusyhteistyö tukee Tornatorin pyrkimyksiä laajentaa metsienkäsittelymenetelmien repertuaaria ja vahvistaa metsien vastuullista hyödyntämistä erityisesti ojitetuilla turvemailla.
Koealahakkuut käynnissä Kymijokivarressa. Kuva: Markus Toikka.
Lisätietoja:
metsätalouspäällikkö Maarit Sallinen, puh. 040 720 7148, etunimi.sukunimi@tornator.fi