Stora Enso ja Tornator yhteistyöhön metsänhoitopalveluissa

Stora Enso hankkii puuta Suomen tehtaidensa tarpeisiin yksityismetsänomistajilta ympäri Suomea. Samalla Stora Enso tarjoaa metsänomistaja-asiakkailleen metsänhoitopalveluja, kuten taimenistutusta, taimikonhoitoa ja raivaussahatöitä. 1.3.2021 alkaen Stora Enso kokoaa metsänhoitopalvelujen toteuttamisen yhden katon alle Tornator Oyj:lle. Tornator on Suomen suurin yksityinen metsänomistaja, jolla on pitkä kokemus vastuullisesta metsien hoidosta.

Metsien kasvun rajoitteina ovat useimmiten viivästyneet metsänhoitotyöt. Jos esimerkiksi taimikkoa ei ole raivattu ajoissa, puiden kasvu alkaa hidastua. Metsän kasvun parantamiseksi metsänomistajat voivat tilata metsänhoitotyöt suoraan Stora Ensolta joko puukauppojen yhteydessä tai erikseen.

Stora Ensolta tilattuja metsänhoitotöitä ovat tehneet useat metsänhoitopalveluja tarjoavat sopimuskumppanit eri puolilla Suomea. 1.3.2021 alkaen Stora Enso kokoaa metsänhoitotyöt yhden katon alle Tornator Oyj:lle.

”Tornator on toteuttanut Stora Enson myymiä metsäpalvelutöitä jo useamman vuoden ajan muun muassa Etelä-Suomessa ja Kainuussa. Suomen suurimpana yksityisenä metsänomistajana Tornatorilla on paljon osaamista, kokemusta ja näkemystä metsäomaisuuden hoitamisesta. Tämä osaaminen on nyt tarjolla Stora Enson metsänomistaja-asiakkaille kaikkialla Suomessa”, sanoo metsäjohtaja Janne Partanen Stora Ensosta.

 ”Yhteistyösopimuksemme ansiosta pystymme tarjoamaan entistä enemmän työtä kestävän metsätalouden parissa sekä omalle henkilöstöllemme että urakoitsijakumppaneillemme”, sanoo Tornatorin toimitusjohtaja Henrik Nieminen. ”Myös sijainnillamme on merkitystä: Tornatorin omistamat metsät sijaitsevat Stora Enson puunhankinnan ydinalueilla. Näin voimme laajentaa metsänhoitopalveluiden tarjontaa niillä alueilla, missä jo muutenkin työskentelemme”, Nieminen toteaa.

Metsänhoitopalveluita Stora Ensolta tilatessa metsänomistajat voivat toimia niin kuin aina ennenkin – ottamalla yhteyttä esimerkiksi oman alueensa metsäasiantuntijaan. Metsänhoitotyöt ovat tärkeimpiä ilmastotekoja, joita metsissä voidaan tehdä. Mitä paremmin puusto kasvaa, sitä paremmin se sitoo myös hiiltä.

”Taimikonhoidon ansiosta metsässä on tulevaisuudessa parempilaatuisia tukkeja, joista valmistetut puutuotteet – esimerkiksi massiivipuuelementit puukerrostaloihin – toimivat pitkäaikaisina hiilivarastoina. Toteuttamalla metsänhoitotyöt ajallaan metsänomistaja pystyy vaikuttamaan voimakkaasti metsiensä taloudelliseen tuottoon. Oikea-aikainen metsänhoito tuottaa siis arvoa sekä metsänomistajalle että ilmastolle”, Janne Partanen sanoo.

 

Stora Enson Metsä toimittaa suomalaisille kartonki-, biomateriaali-, puutuote- ja paperitehtaille puuraaka-ainetta vuosittain yli 20 miljoonaa kuutiometriä. Stora Enso Metsä hankkii puita vain vastuullisesti hoidetuista metsistä. Stora Enso Metsä tarjoaa lisäksi metsänomistajille asiantuntemusta ja apua metsäasioihin koko metsän elinkaaren ajan. Yhtiön palveluksessa on 500 henkilöä ja yli 70 korjuu-, kuljetus- ja metsäpalveluyrittäjää alihankkijoina.

Tornator omistaa yli 600 000 ha kaksoissertifioitua metsää Suomessa ja lisäksi lähes 80 000 ha Virossa ja Romaniassa. Yhtiön ydinliiketoimintaa ovat kestävä metsätalous, metsien osto ja metsänhoitopalvelut. Stora Enso on Tornatorin suurin omistaja 41 prosentin omistusosuudella. Muut Tornatorin omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia.

Lisätietoja:

Satu Härkönen, viestintäjohtaja, Stora Enso. P. 040 8327458
Henrik Nieminen, toimitusjohtaja, Tornator, puh. 040 869 7613