Tornator ja Metsähallitus ennallistavat Lieksan Joutensuon

Lieksassa ennallistetaan yhteensä noin 90 hehtaaria puoli vuosisataa sitten ojitettua Joutensuota. Rämeen pinta-alasta noin 40 ha on Metsähallitus Metsätalous Oy:n hallinnassa olevaa valtion maata ja noin 50 hehtaaria Tornator Oyj:n omistuksessa. Lisäksi ennallistettavalla alueella on kaksi yksityismaan kiinteistöä, joiden ennallistamisesta on sovittu maanomistajan kanssa. Ennallistamistyöt käynnistyvät helmikuun puolessa välissä puuston poistolla. Hyvän pakkastalven ansiosta räme kantaa hyvin hakkuukoneita.

Lieksan Joutensuo ojitettiin 1960-1970-luvuilla metsänkasvun lisäämiseksi. Ojitus ei kuitenkaan tuottanut ennakoitua tulosta. Suo päätettiin ennallistaa ja suunnitelmasta pyydettiin lausunto ELY-keskukselta. Lausunnossa todetaan, että ennallistaminen voidaan toteuttaa suunnitelmassa esitetyllä tavalla. Ennallistettavalla alueella tai sen läheisyydessä ei ole Natura- eikä luonnonsuojelualueita.

Ennallistamisessa ojituksen jälkeen kasvanutta puustoa poistetaan koneellisesti ja seuraavassa vaiheessa syksyllä 2021 ojat täytetään kaivinkoneella. Lisäksi tehdään turvepatoja ohivirtausten ehkäisemiseksi.

Joutensuon ennallistaminen kuuluu osana Metsähallitus Metsätalous Oy:n toteuttamaan aktiiviseen luonnonhoitoon. Tornatorille suon ennallistaminen on osa monimuotoisuusohjelman mukaisia aktiivisia elinympäristöjen kunnostamistöitä, joilla se ylläpitää ja lisää luonnon monimuotoisuutta. Samalla edistetään vesiensuojelua, virkistyskäyttöä ja riistan elinmahdollisuuksia.

Lisätietoja:
Tornator Oyj, ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen, p. 050 4412 253
Metsähallitus Metsätalous Oy, luonnonhoidon asiantuntija Reijo Hokkanen p. 040 7057 556