Tornameininki-kampanjalla yrittäjille töitä koronapandemian keskellä

KORONAPANDEMIAN iskiessä Suomeen keväällä 2020 Tornator päätti kantaa kortensa kekoon suomalaisten työllisyyden turvaamiseksi. Syntyi Tornameininki-kampanja, jonka ideana oli teettää yhtiön lähitulevaisuudessa tarvitsemia metsätöitä etupainotteisesti ja tarjota näin lisätöitä uusille ja yhteistyöverkostoon jo kuuluville yrittäjille. Tarjolla oli metsätöitä laidasta laitaan – aina istutuksesta sahatöihin ja teiden kunnossapitoon. Töitä tarjottiin ympäri Suomen.

Tornameininki-kampanja lähti lentoon nopeasti: suunnittelu aloitettiin maaliskuussa, työilmoitukset julkaistiin huhtikuussa muun muassa Maaseudun Tulevaisuus -lehdessä ja ensimmäiset työt aloitettiin touko-kesäkuussa. Töitä oli tarjolla vuoden 2020 loppuun saakka. Kampanja saavutti tavoitteensa hyvin: lisätyötä tarjottiin noin miljoonan euron arvosta eri yrittäjille. Laajat ja positiiviset vaikutukset heijastelivat myös taimitoimittajiin, joilta hankittiin lisämateriaalia istutusta varten. Sekä tornatorlaisilta että yrittäjiltä on saatu kampanjasta erittäin hyvää palautetta: ”Kampanjan suunnittelu ja toteutus vaati kaikilta tornatorlaisilta ylimääräistä ponnistusta, ja olen iloinen, että kaikki ovat olleet työhön sitoutuneita”, toteaa Tornatorin metsänhoitopäällikkö Jussi Komulainen. ”Samalla saimme vahvistettua pitkäaikaista yrittäjäverkostoamme ja luotua hyviä uusia kumppanuuksia.”

Myös pohjoiskarjalainen koneyrittäjä Pekka Leinonen kiittelee kampanjaa: ”Kampanja oli todella onnistunut. Kesän aikana Tornator tarjosi minulle lähes kokopäiväisiä urakoita, ja kampanjasta alkanut yhteistyömme jatkuu tästä eteenpäinkin.”