Tornator ja Stora Enso luovat yhdessä kestävää lisäarvoa metsästä

Suomen suurin yksityinen metsänomistaja Tornator ja uusiutuvien tuotteiden yhtiö Stora Enso tiivistävät yhteistyötään entisestään. Yhtiöiden kumppanuusstrategian perustana ovat koko maan kattava metsäpalvelusopimus, metsien kasvun ja hyvinvoinnin parantamiseen liittyvä tutkimus- ja kehitystyö sekä uusittu pitkäaikainen puukauppasopimus.   

Tornatorilla on vuosikymmenten kokemus omien, kaksoissertifioitujen (FSC®, PEFC™) metsiensä hoidosta, ja tämä osaaminen on nyt tarjolla Stora Enson metsänomistaja-asiakkaille kaikkialla Suomessa. Metsän kasvun parantamiseksi metsänomistajat voivat tilata metsänhoitotyöt suoraan Stora Ensolta joko puukauppojen yhteydessä tai erikseen. Metsänhoitotyöt ovat tärkeimpiä ilmastotekoja, joita metsissä voidaan tehdä. Mitä paremmin puusto kasvaa, sitä paremmin se sitoo myös hiiltä. Metsien kasvun rajoitteina ovat useimmiten viivästyneet metsänhoitotyöt. Toteuttamalla metsänhoitotyöt ajallaan metsänomistaja pystyy vaikuttamaan voimakkaasti metsiensä taloudelliseen tuottoon. Oikea-aikainen metsänhoito tuottaa siis arvoa sekä metsänomistajalle että ilmastolle.  

Tornatorin ja Stora Enson uusittu puukauppasopimus vahvistaa yhteistyötä tuleville vuosille.  

”Tornatorille varma, tasainen kassavirta on erittäin tärkeä osa yhtiön strategiaa, ja uusittu sopimus luo turvallisen näkymän pitkälle tulevaisuuteen. Raamisopimus on osoittanut vahvuutensa historiassa, kun maailmantaloudessa on tapahtunut äkkikäänteitä”, sanoo Tornatorin toimitusjohtaja Henrik Nieminen. ”Sopimus myös mahdollistaa tehokkaan toiminnan, kun suuria määriä puukauppoja voidaan toteuttaa joustavasti integroiduilla järjestelmillä.”  

Stora Ensolle uusittu puukauppasopimus varmistaa säännöllisen kaksoissertifioidun puuvirran Suomen tuotantolaitoksille.   

Tornator ja Stora Enso ovat myös sopineet tutkimus- ja kehitysyhteistyöstä muun muassa metsien kasvuun ja hyvinvointiin, monimuotoisuuden edistämiseen, ilmastonmuutokseen ja digitalisaatioon liittyvissä hankkeissa. Tornator on Suomen suurin yksityinen metsänomistaja. Stora Ensolla on puolestaan merkittävä metsäomistus Ruotsissa. Metsänhoidon parhaiden käytäntöjen ja oppien jakaminen yhtiöiden välillä onkin luonteva osa kehitysyhteistyötä. 

”Terveet ja hyvin kasvavat metsät ovat paras keino toteuttaa taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää metsätaloutta. Yhtiöt pyrkivät myös yhdessä kehittämään metsäalan digitalisaatiota yhdistämällä yhtiöiden erityisosaamiset molempia hyödyttävällä tavalla”, sanoo Stora Enson Suomen metsäjohtaja Janne Partanen

Tornator omistaa yli 600 000 hehtaaria kaksoissertifioitua metsää Suomessa ja lähes 80 000 hehtaaria Virossa ja Romaniassa. Yhtiön ydinliiketoimintaa ovat kestävä metsätalous, metsien osto ja metsänhoitopalvelut. Tornatorissa työskentelee noin 180 henkilöä, ja yhtiön metsät työllistävät suoraan yli 1 000 henkilötyövuotta. Stora Enso on Tornatorin suurin omistaja 41 prosentin omistusosuudella. Muut Tornatorin omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. 

Stora Enso Metsä toimittaa suomalaisille kartonki-, biomateriaali-, puutuote- ja paperitehtaille puuraaka-ainetta vuosittain yli 20 miljoonaa kuutiometriä. Stora Enso Metsä hankkii puita vain vastuullisesti hoidetuista metsistä. Stora Enso Metsä tarjoaa lisäksi metsänomistajille asiantuntemusta ja apua metsäasioihin koko metsän elinkaaren ajan. Yhtiön palveluksessa on 500 henkilöä ja yli 70 korjuu- ja kuljetusyrittäjää alihankkijoina. 

Lisätietoja: 

Henrik Nieminen, toimitusjohtaja, Tornator, puh. 040 869 7613 

Janne Partanen, metsäjohtaja, Stora Enso. puh. 040 523 9122

Lisenssikoodi: FSC-C123368