Maastoinventointi on sujuvan metsäkaupan ja metsän vuokrauksen perusta

Karttalaukussa mittasakset, kuitunauha, digitaalinen pituusmittari ja relaskooppi. Näillä varusteilla pärjään, kun suuntaan Tornatorin maankäyttöasiantuntija Aleksi Vannisen mukana metsään. Olemme menossa arvioimaan metsänomistajan ostettavaksi tarjoamaa metsätilaa.

Ennen metsätilasta luopumista metsänomistaja yleensä on käynyt läpi monia kysymyksiä. Kuinka kauan haluan ja jaksan itse hoitaa tilaa? Onko lähipiirissä voimavaroja tai halua jatkaa tilanpitoa vai olisiko oikea aika siirtää tilan hoito ulkopuoliselle? Tai myisinkö tai vuokraisinko mahdollisesti vain osan tilastani? Usein vaihtoehdoksi on löytynyt Tornatorin tarjoama metsän vuokraussopimus tai tilan myyminen osaksi yhtiön hyvin ja vastuullisesti hoidettua metsäomaisuutta.

Maankäyttöasiantuntija on etukäteen ladannut arviontiin käytettävään metsäsovellukseen metsänomistajan antaman kiinteistötunnuksen mukaisen Suomen metsäkeskuksen avoimen metsävaratiedon. Tila käydään läpi kuvio kuviolta, mitataan puustotiedot ja arvioidaan metsän kunto silmämääräisesti läpi. Määritetään tulevat metsänhoito ja hakkuutoimenpiteet, pyrkien katsomaan metsän kehitystä vuosikymmeniksi eteenpäin.

Mittasakset mittausvälineenä


Tilakäynnillä kerätty tieto muistiinpanoineen on perustana kilpailukykyisen tarjouksen laadintaan. Kun tila katsotaan kiinnostavaksi osto- tai vuokrauskohteeksi, saa asiakas maankäyttöasiantuntijan laatiman tarjouksen.


Vuokratarjouksesta käyvät ilmi:
• metsänomistajalle maksettava kuukausivuokra,
• lähtöpuuston arvo ja
• loppupuuston ennustearvo (minkä arvoisen puuston Tornator lupaa tilalla olevan sopimuskauden loppuessa).
• tarjouksessa on mukana kuviokartta ja kuviotuloste, johon lähtöpuuston arvo ja tarjottava kuukausivuokra perustuu


Kun tarjous on hyväksytty, sovitaan kaupan- tai vuokrasopimuksen tekoajasta. Tornatorin maankäyttöasiantuntija hankkii kaikki kauppa- tai vuokraussopimuksen tekoon liittyvät asiakirjat. Kauppa voidaan tehdä sähköisesti tai perinteiseen tapaan kasvotusten kaupanvahvistajan vahvistamana. Metsänvuokrasopimukset tehdään aina kirjallisesti, metsänomistajan haluamalla paikkakunnalla.

Myyjälle kauppa on helppoa ja vaivatonta. Kauppasumman asiakas saa tililleen vaikka pikamaksuna heti kaupanteon yhteydessä. Metsänvuokrasopimuksissa ensimmäinen vuokra maksetaan ensimmäisen vuokrauskuukauden lopussa.

Lue lisää metsätilojen vuokrauksesta tai ota yhteyttä asiantuntijaamme

Lue Ylen artikkeli metsätilan vuokrauksesta.

Heta Välimäki

Markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija