Työharjoittelu Tornatorilla: ikkuna vastuulliseen metsätalouteen

Tornator on monen metsäalan opiskelijan harjoittelupaikka, kun opiskeluihin kuuluvia perus- ja syventäviä harjoittelujaksoja suoritetaan. Tavoitteenamme on antaa kaikille harjoittelijoille mahdollisimman monipuolinen ja sopivasti haasteellinen työsarka harjoittelujakson ajaksi. Harjoittelijat perehdytetään työhän jakson alussa ja tukea saa omalta esimieheltä sekä tiimiltä aina, kun tarve vaatii. Hyvällä tornameiningillä jokainen harjoittelija on osa mukavaa ja asiantuntevaa Tornatorin henkilökuntaa heti aloituspäivästä asti.

Tähän blogiin pyysin kevään ja kesän 2021 harkkareita kirjoittamaan omista fiiliksistään ja työstään Tornatorilla.


”Olen Niskasen Paulus ja kuljen Rovaniemeltä Lapin alueella hommissa. Pari viikkoa nyt juhannuksen jälkeen meni Paula- myrskytuhoja Oulun alueella inventoimassa. Muuten olen tehnyt metsähoitotoimenpitteiden laadunvalvontaa. Jonkun verran on saanut olla myös suunnittelijan mukana tekemässä leimikoita. Suunnittelijalta on saanut paljon hyviä vinkkejä. Oppia olen saanut vähintäänkin yhtä paljon mitä koko koulun aikana 😀 koulusta suurin apu on tullut ammattikoulun puunkorjuu kurssilta, missä oppi paljon tieasioista ja miltä korjuu näyttää käytännössä.”

Paulus ja Paula-myrskyn jäljet.

”Harjoitteluni on pääosin koostunut metsänhoitotöiden, eli taimikonhoitojen, maanmuokkausten ja istutusten laadunvalvonnasta. Toimialueenani on Lieksa, Nurmes, Kaavi, Juuka, Polvijärvi ja Liperi, joten kilometrejä auton mittariin on kertynyt oikein kiitettävästi. Olen päässyt seuraamaan kahta kulotusta, jotka olivat Luumäellä ja Lieksassa, sekä osallistumaan muutamaan firman järjestämään koulutukseen. Esim. kesäkuussa Kaavilla järjestetty lehtokoulutus oli tosi mielenkiintoinen ja siellä oppi paljon uutta lehtojen käsittelystä.

Harjoittelun aikana olen oppinut mm. suunnittelemaan työpäivät järkevästi, ja erityisesti metsänhoitotöiden laatukriteerit ovat tulleet tutuiksi.

Ei ole mitään yksittäistä asiaa koulusta, mistä olisi harjoittelussa erityisesti ollut hyötyä. Harkan aikana olen kuitenkin oppinut lisää jo aikaisemmin koulussa opituista asioista.”

” Erityisesti metsänhoitotöiden laatukriteerit ovat tulleet tutuiksi”, toteaa Tuomo Tolonen

”Olen Antti Hanninen, 24 vuotta, ja olen toista vuotta harjoittelussa Tornatorin Lieksan toimipisteellä. Minulla on kolme lukuvuotta metsätalousinsinöörin opintoja takana Karelia AMK:ssa.

Harjoittelu alkoi kattavalla perehdytyksellä, josta sai heti hyvät lähtökohdat kesän työtehtävien toteutukselle. Alussa tuli tehtyä muutama helpompi kohde, jonka jälkeen käytiin hieman haastavampien kohteiden kimppuun paremmalla itseluottamuksella. Pääsin myös kesän alussa itse perehdyttämään uudelle harjoittelijalle työtehtävää, jota olin itse tehnyt edellisen kesän ja samalla virkistämään muistia laaduntarkkailusta. Leimikoiden nauhoitusten ohella on päässyt mukaan erilaisiin koulutustapahtumiin esimerkiksi vesistöjen suojeluun liittyen. Koulutustapahtumissa on saatu käsiteltäviin aiheisiin erilaisia näkökulmia ja toimintatapoja, joiden avulla on pystynyt kehittämään omia käytänteitä nyt ja tulevaisuudessa. Positiivista on, että Tornatorilla mietitään ajankohtaisia aiheita ja pyritään kehittämään toimintaa jatkuvasti. Tarkoituksena olisi vielä päästä tekemään metsäsuunnitelmaa ja opetella suunnittelupuolen tehtäviä.

Koulusta on ollut hyötyä tehtävissä, vaikka kaikkea ei heti koulupohjalta osaisikaan. Koulussa opitut asiat eivät tietysti ole mielessä pieniä yksityiskohtia myöten, mutta opitut asiat ovat jääneet mieleen isommassa kuvassa. Opinnoista mieleen jäänyt muistikuva monesti laittaa hälytyskellot soimaan, jonka takia osaa lähteä hakemaan tarvittavat tiedot aiheeseen liittyen.”

” Opinnoista mieleen jäänyt muistikuva monesti laittaa hälytyskellot soimaan, jonka takia osaa lähteä hakemaan tarvittavat tiedot aiheeseen liittyen”, kertoo Antti Hanninen.

”Harjoittelun aikana olen ollut metsänhoitopuolella tarkastamassa istutus, maanmuokkaus ja raivauskohteita. Tämän lisäksi olen muutamia päiviä käynyt suunnittelijan matkassa maastossa sekä kiertänyt myrskytuhoja kartoittamassa maastossa. Harjoittelu on mennyt ihan mukavasti ja vaihtelua työpäivien sisällössä on ollut riittävästi, jolloin mielenkiinto pysyy tekemisessä hyvänä.
Harjoittelussa oppimisen kannalta maanmuokkauskohteet, taimikontarkistukset sekä myrskytuhojen kartoitukset ovat olleet opettavaisempia sen takia, että siellä tulee vastaan rajatapauksia, joissa joutuu pohtimaan oikeaa ratkaisua tehdessä. Maastopäivät suunnittelijoiden matkassa ovat myös olleet opettavaisia sillä siellä kuulee miten he pohtivat ratkaisuja erilaisilla kohteilla.
Koulussa oppimia asioita on hieman hankala ruveta erottelemaan, mutta ainakin kasvupaikkojen tyypitys, maanmuokkaukset ja viljelytavat ovat teoriatasolla siellä opetettu.”Keski-Suomessa harjoitteluaan tehnyt Eero Saarinen kertoo: ”Työ on ollut pelkkää laadunvalvontatyötä, kohteet ovat olleet Keski-Suomen ja sen naapurimaakuntien alueilla. Aika paljon saanut ajella, mutta sivussa syntynyt maakuntamatkailu on ollut kuitenkin mukava lisä. Työhän on ollut aika yksinkertaista, mutta kuitenkin paremmin havainnollistaa alan töitä kuin mitään mitä koulussa oli oppinut.”

”Tornatorin harjoittelussa olen päässyt kokemaan itselle uusia ja mielenkiintoisia omaan alaan liittyviä juttuja, joista päällimmäisenä voi nostaa Tolpankankaan kulotuksen. Myös kuviotietojen päivitys, taimikoitten tarkastus ja työmaitten laatutarkastukset ovat olleet mielekästä puuhaa. Toki kesällä riittää seuralaisia metsän puolella, mutta asianmukaisella pukeutumisella olen selvinnyt pitkälle!

Koulussa saadut perusteet mittaukseen, metsässä liikkumiseen sekä vuorovaikutukseen ja yhteistyötaitoihin ovat helpottaneet hyppäämistä työelämän puolelle. Toki harjoittelussakin oppii paljon uusia asioita ja koulussakin opittuja asioita tulee kerrattua enemmän ja enemmän, joten alan toimintamallit tosiaan painuvat syvälle muistin syövereihin. Ensimmäisen kesän harjoittelun jälkeen ymmärtää varmasti paljon paremmin isompia kokonaisuuksia metsäisistä asioista, kuten millainen matka metsällä on taimesta järeäksi tukkipuuksi ja kuinka paljon se vaatii metsän oikea-aikaista hoitoa ja huolenpitoa mm. taimikkovaiheessa.”

Etelä-Karjalassa harjoittelujaksonsa tehneen Miika Husun mieleenpainuvin hetki kesän aikana oli luonnonhoidollinen kulotus Tolpankankaalla.

”Harjoittelu Tornatorilla on mennyt mukavasti, olen tykännyt erityisesti olla maastossa vaikka välillä olikin ihan tukahduttava helle ja paljon ötököitä. Työtehtävät ovat olleet vaihtelevia ja kivasti on saanut itse suunnitella oman työpäivänsä ja viikkonsa kulun. Esimies ja työkaverit, joiden kanssa olen tehnyt töitä, ovat myös olleet tosi mukavia ja aina on saanut apua kun on sitä kaivannut. Joka päivä on kyllä oppinut jotain uutta 🙂”, kertoo Kaisa Koivunen.”

Kaisa Koivusen harjoittelun maastot sijoittuvat Kangasniemen ja Haminan välille, joten kilometrejä autoon on kertynyt.

”Olen touhunnut Ylä-Savon alueella ja tehnyt etupäässä työmaiden tarkistuksia, nauhoituksia, kiertänyt tiloja päivittäen kuviotietoja ja tutustunut leimikonsuunnitteluun. Koulussa opituista asioista tosi paljosta on ollut hyötyä jo ihan suotyyppien tunnistamisesta lähtien, mutta nostetaan esille vaikkapa nuo tietotekniset sovellukset ja metsävaratietojärjestelmät, työssä käytettäviä sovelluksia oli helppo alkaa käyttämään kun oli jo taustalla jotain ideaa miten nuo järjestelmät toimivat. Opittuja asioita ainakin FSC-sertifikaattiin perehtyminen ja monet muut jutut, mutta tärkeimpänä pidän sitä että mieleen on hahmottunut yleiskäsitys ja jonkinlainen kokonaiskuva siitä, miten metsätaloutta harjoitetaan järkevästi ja kestävästi näin suuressa mittakaavassa.”

”Mieleen on hahmottunut yleiskäsitys ja jonkinlainen kokonaiskuva siitä, miten metsätaloutta harjoitetaan järkevästi ja kestävästi näin suuressa mittakaavassa”, kertaa Tero Piira harjoittelunsa aikana kertynyttä tietotaitoa.

”Olen Matias Virta, aloitan syksyllä kolmannen vuoteni metsätieteiden opintojen parissa Helsingin yliopistossa. Olen harjoittelijana Tornatorin Vantaan toimistolla, joten kesän aikana olen toiminut kohtuullisen laajalla alueella Etelä-Suomessa ja päässyt työskentelemään vaihtelevissa maisemissa aina saariston männiköistä Pirkanmaan korpiin. Pääasiallinen työtehtäväni on ollut metsänhoidon laadunseuranta, joten luonnollisesti metsänuudistamisen kurssit ovat tarjonneet hyvät lähtötiedot. Näitä lähtötietoja olen kesän aikana syventänyt käytännön työkokemuksen ja kentällä tehtyjen havaintojen avulla – tavalla, joka ei olisi mahdollista vain luentoja kuuntelemalla ja oppikirjoja lukemalla.”

Matiaksen toimialue harjoittelun aikana oli Etelä-Suomi. Tutuksi tulivat niin saaristomänniköt kuin Pirkanmaan korvet.

”Pääsin tekemään monimuotona suoritettavan metsätalousinsinööriopintojeni perus- sekä syventävän harjoittelujakson Tornatorille. Harjoittelun alkuosion tein maastossa raivausta, istutusta, kylvöä, taimikon inventointeja sekä taimien kuljetuksia Etelä-Karjalan alueella. Maastohommat olivat mukavaa vaihtelua kotitoimistolla, koneen äärellä tehtävien viestinnän töiden lomassa. Olen nauttinut suunnattomasti valoisan kevään aamuista ja lossimatkoista ja on kiinnostavaa päästä ajelemaan paikoissa, joissa ei ennen ole käynyt. Viestinnän puolella on ollut ilo päästä tutustumaan eri prosesseihin Tornatorissa. Olen saanut oppia paljon harjoitteluni yhteydessä, mutta huomaan myös sen, että koulussa opittu teoriatieto on todellakin ollut tarpeen täällä työskennellessäni. Kiitokset, että olen päässyt näkemään, kokemaan ja osallistumaan vastuullisen metsätalouden ja metsänomistamisen harjoittamiseen!”

Heta Välimäen harjoittelujakso piti sisällään niin metsuri- kuin toimihenkilötöitä sekä viestinnän suunnittelua.