Koitere-hanke

Ilomantissa Osuuskunta Lumimuutoksen ja yhteistyökumppaneiden Koitereen ennallistamis- ja tutkimushankkeen tavoitteena on parantaa Koitereen alueen vesistöjen tilaa. Tornator on merkittävä maanomistaja Koitereen valuma-alueella ja siten tärkeä hankekumppani toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Koitere-hanke pyrkii käsittelemään vesistöjen heikennyttä tilaa kokonaisuutena, mikä on edellytyksenä positiivisten vesistövaikutusten aikaansaamiselle. Hankkeessa ennallistetaan Koitereeseen laskevien jokien valuma-alueilla sijaitsevia aikanaan ojitettuja soita ja tehdään muita pienimuotoisempia toimenpiteitä.

Myllypuron nousuesteen poistaminen syyskuussa 2021. Rummun ansiosta Valkealammen ja Sulkulammen välinen puro virtaa nyt vapaasti.

Ennallistamishankkeen työt aloitettiin Valkealammen ja Sulkulammen välisen Myllypuron nousuesteen poistamisella erittäin uhanalaisen planktonsiian hyväksi. Nousuesteen poistamisen lisäksi uomaa kunnostettiin lisäämällä kiviä ja jonkin verran puuta poikaskalojen elinympäristöjen parantamiseksi. Myllypuron kunnostaminen on esimerkki pienestä, mutta erittäin merkittävästä ja nopeasti vaikuttavasta toimenpiteestä.

Koitere-hankkeen ensimmäinen ennallistettava alue Tornatorin omistama Niittysuo. Niittysuon ennallistamisalueella tehdään myös esimerkiksi metsäsaarekkeen jatkuvan kasvatuksen koeala.

Niittysuon ennallistamistoimenpiteitä suunnittelemassa kesäkuussa 2021.

Lue lisää hankkeesta Osuuskunta Lumimuutoksen sivuilla