Mitä metsälle tapahtuu, kun sen omistaja jättää maallisen vaelluksensa?

Suomessa on noin 40 000 kuolinpesää, jotka omistavat metsää yhteensä noin 1,2 miljoonaa hehtaaria. Suomen yksityismetsien metsätalousmaan pinta-alasta 9% on kuolinpesien omistuksessa, kertoo Suomen metsäkeskus. Kuolinpesissä kaikki päätökset metsäomaisuuden hoidosta ja käytöstä vaativat osakkaiden täyden yksimielisyyden. Ja joskus sitä pidetäänkin monimutkaisimpana metsän omistusmuotona.

Kuolinpesän osakkaita useassa sukupolvessa

Juha Wellingille kuolinpesän jäsenyys tuli käytännössä eteen viime keväänä. Osa kuolinpesän omaisuudesta muodostui hyvin hoidetuista metsätiloista Savitaipaleella. Welling toimi toisen kuolinpesäosakkaan kanssa pesän asioidenhoitajana. Pesässä oli kaikkiaan seitsemäntoista jäsentä, neljässä eri sukupolvessa.

Tavoitteena oli myydä tilat suurina kokonaisuuksina.

Jo varhaisessa vaiheessa perunkirjoituksen valmistuttua kuolinpesän osakkaat pääsivät yhteisymmärrykseen metsäomaisuuden myymisestä. Paikallinen metsänhoitoyhdistys teki metsästä tila-arviot ja tarjouksia pyydettiin muutamalta taholta. Perikunnan tavoitteena oli myydä tilat suurina kokonaisuuksina, joten Tornator valikoitui luontevasti yhdeksi tarjouspyynnön saajista. Julkiseen myyntiin tiloja ei haluttu asettaa.

Metsäkäynnin perusteella hintatarjous

Tornatorin asiantuntijan yhteystiedot löytyivät helposti verkkosivuilta, josta Welling laittoikin yhteydenottolomakkeella asiantuntijalle pyynnön. Tornatortista kiinteistöasiantuntija ottikin Juha Wellingiin yhteyttä viipymättä.
Ensimmäinen yhteydenotto tapahtui syyskuun alussa. Tuolloin sovittiin mistä metsätiloista on kyse ja milloin Tornatorin asiantuntija käy tekemässä maastoarvioinnin kohteessa. Tilakäynti sovittiin parin viikon päähän. Reilu kuukausi ensimmäisestä yhteydenotosta Tornatorin kanssa, Welling sai tarjouksen, joka käytiin yhdessä asiantuntijan kanssa läpi.

”Kaupoille päästiin jo lokakuussa”

Wellingin edustaman kuolinpesän ja Tornatorin välinen metsätilakauppa tehtiin lokakuun lopussa, reilu pari kuukautta perunkirjoituksen jälkeen.

”Etukäteen tutustuttavaksi saimme kauppakirjan ja Tornator hoiti kaikki kauppaan tarvittavan paperihomman ja kaupanvahvistajan. Meidän kuolinpesän edustajien tarvitsi toimittaa paikalle itsemme lisäksi vain virkatodistukset ja perunkirja. Kaikki meni oikein jouhevasti”, kertoo Juha Welling.

Metsätilakaupasta sovittu kauppasumma maksettiin heti kaupanteon jälkeen perikunnan tilille

Metsätilakaupasta sovittu kauppasumma maksettiin heti kaupanteon jälkeen perikunnan tilille. Tilakaupasta Tornatorin kanssa ei koitunut myyjälle minkäänlaisia lisäkustannuksia. Tilakaupan jouhevuuteen Welling on tyytyväinen. ”Se oli yksi syy tilakauppaan Tornatorin kanssa – kilpailukykyisen tarjouksen lisäksi”, jatkaa Welling.

Lähes kaikilla perikunnan jäsenillä on myytyjen metsien läheisyydessä omia tiloja tai mökkipaikkoja. Perikunta myi Tornatorille hyvässä hoidossa olleet metsät ja tietävät metsien jatkossakin olevan hyvän metsänhoidon piirissä. ”Entisten suvun metsien kiertokulkua päästään seuraamaan sitten kukin omia mökkiteitämme kulkiessa”, summaa Juha Welling

Tutustu Tornatorin metsätilojen osto -palveluun