Tornator Oyj:n vuosikertomus 2021 on julkaistu

Tornator Oyj:n vuosikertomus 2021 ja tilinpäätös tilikaudelta 2021 on julkaistu pdf-muotoisena Tornatorin verkkosivuilla suomen- ja englanninkielisenä.

Vuosikertomus 2021

Annual report 2021

Vuosikertomus koostuu viidestä osasta: vuosikatsaus, strategia, vastuullisuus, hallinnointi ja tilinpäätös. Tornator raportoi vastuullisuudestaan Global Reporting Initiativen yritysvastuuraportointia koskevien GRI-standardien mukaisesti. Raportointi kattaa Tornatorin taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun olennaisimmat osa-alueet.

Lisätietoja:

Antti Siirtola, CFO, puh. +358 40 773 0975, antti.siirtola(@)tornator.fi 

Tuija Luukkanen, yritysvastuupäällikkö, puh. +358 40 502 9052, tuija.luukkanen(@)tornator.fi 

****************************
Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2021 noin 129 miljoona euroa ja taseen koko noin 2,4 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 190 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1 500 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä. www.tornator.fi