Juuanharju: hakkuilla ei vaaranneta suojeluarvoja

Tornatorin hakkuita Juuassa Juuanharjulla on moitittu viestipalvelu Twitterissä.  

Tornator perusti alueelle viime vuonna yhdessä Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kanssa laajan yksityisen suojelualueen osana HELMI- ja METSO-ohjelmia. Alueen suojelutarpeet ja -arvot kartoitettiin tuolloin ELY-keskuksen toimesta ja suojelualueen rajaus määritettiin niiden perusteella (145 ha). Tornatorin aloitteesta suojelun piiriin liitettiin Soidensuojelun täydennysehdotusta laajempi alue, joka käsittää avosoiden lisäksi mm. Juuanharjun puustoiset harjualueet. 

Arvostelun kohteeksi joutuneet hakkuut eivät ulotu suojelualueelle. Hakkuilla ei vaaranneta alueen suojeluarvoja tai rikota metsäsertifioinnin kriteerejä.   

Tornator on tähän mennessä suojellut Helmi-ohjelmassa jo yli 4000 hehtaaria soita.

Lisätietoja: ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen, puh. 050 441 5563.