Metsätaloustoimenpiteet Saimaan Katosselän alueella (päivitetty)

Tornatorin metsätaloustoimenpiteet Saimaan Katosselän rannoilla ovat herättänyt kysymyksiä viestipalvelu Twitterissä. Alueen käsittelyä koskevat julkiset metsänkäyttöilmoitukset ovat lain mukaan aikanaan menneet Metsäkeskukselta myös ELY-keskukselle tarkastettavaksi ja toimenpiteissä on huomioitu ELY:n antama ohjeistus. Väitetyn luonnontilaisen korven (noin 0,3 ha) käsittelyn osalta tarkastamme asian vielä erikseen maastossa.

Tornator suojeli Katosselän saaret ja rannat vuonna 2003 rantojensuojeluohjelmassa. Suojeluperuste oli saimaannorpan pesimärauhan turvaaminen. Rauhoituspäätöksen myötä alue suojeltiin rantarakentamiselta, mutta metsätaloustoimintaa saa alueella harjoittaa metsälain mukaan. Tämän lisäksi yhtiö on sitoutunut noudattamaan metsäsertifiointikriteerejä.

Päivitys 1.11.2022
Greenpeacen blogin dronekuvissa ympyröidyt kohteet, joita on pidetty luonnontilaisina FSC-soina ovat maanomistajan maastoarvion perusteella pääosin kankaita sekä soistuneita kankaita. Hiusniemen pohjoisosassa yhtenäistä soistumaa on n. 0,1 ha ja tälläkin alueella on kiviä, vanhoja kantoja ja urapainumia aiemmista hakkuista.

Niemen eteläosassa oleva blogin tarkoittama, 0,1 ha kokoinen ”suojeltu korpi” on Hiusniemessä vuonna 2012 ja sitä ennen tehtyjen harvennushakkuiden puunajossa käytetty vanha ylityspaikka. Kohde tarkistettiin ennen viimeisimpiä hakkuita eikä lukuisten urapainumien ja viimeksi vuonna 2012 kauttaaltaan tehdyn harvennushakkuun vuoksi sen katsottu täyttävän luonnontilaisuuden vaatimuksia miltään osin.

Yleisesti hyvän korjuujäljen kriteerit eivät täyty urapainumien osalta Hiusniemen hakkuissa. Tähän on johtanut maanpinnan rikkoutuminen aiemmissa hakkuissa varsinkin soistumien alueella sekä Natura-rajoitus, joka rajoittaa metsätaloustoimia alueella norpan pesimäaikana, jolloin maa on jäässä. Mitään muita rajoituksia tavanomaisiin metsätalouden käytäntöihin ei Naturasta kyseisellä kohteella aiheudu.

Lisätietoja: ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen, puh. 050 441 2253.