Tornator maksoi yhteisöveroa yli 26 milj. euroa vuonna 2021

Tornator Oyj maksoi viime vuonna yhteisöveroa Suomessa yhteensä 26,01 miljoonaa euroa ollen Etelä-Karjalan suurin yhteisöveronmaksaja. Verojen maksu on osa Tornatorin kokonaisvastuullisuutta. Yhtiö maksaa veronsa täysimääräisesti siihen maahan, missä tulos syntyy, eikä se tee konsernin sisäisiä tulonsiirtoja.

Vuonna 2021 Tornator teki operatiivisesti hyvän tuloksen: liikevaihdossa saavutettiin uusi ennätys (128,6 milj. euroa) ja operatiivinen liikevoittokin oli vahva (90 milj. euroa). Ennätyskorkeaa verotettavaa tulosta siivitti myös korkojohdannaisten positiivinen arvonmuutos.

Tornatorin toiminta tuottaa hyvinvointia yhteiskunnalle paitsi maksettujen verojen myös työllistämisen kautta. Yhtiön työllistämisvaikutukset olivat viime vuonna noin 1500 henkilötyövuotta. Työllistävä vaikutus on merkittävää haja-asutusalueilla, joissa oman henkilöstön lisäksi yhtiö työllistää metsäalan urakoitsijoita ja muita sopimusyrittäjiä. 

Tornatorin metsät tuottavat paikallisesti myös aineetonta hyvinvointia tarjoten muun muassa laajat virkistyskäyttömahdollisuudet eri harrastajaryhmille.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Henrik Nieminen, puh. 040 869 7613
Talous- ja rahoitusjohtaja Antti Siirtola, puh. 040 773 0975

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2021 noin 129 miljoona euroa ja taseen koko noin 2,4 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 190 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1500 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.