Tornator, Stora Enso ja WWF kunnostivat satoja metrejä virtavesiä

Tornatorin, Stora Enson ja WWF Suomen talkooväkeä kokoontui kuluneen vuoden aikana neljällä paikkakunnalla Suomen virtavesien tilan parantamiseksi sekä niiden lajiston säilyttämiseksi ja suojelemiseksi. Yhteistyön tuloksena syntyi uhanalaisen taimenen tarvitsemia kutusoraikkoja ja kunnostettuja virtavesiuomia satojen metsäpurometrien matkalta.  

Virtavesikunnostuksia tehtiin ensimmäisen yhteistyökauden aikana Uudellamaalla, Etelä- ja Pohjois-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa neljällä eri paikkakunnalla: Loviisan Särkjärvenpurolla, Puumalan Peukalojoella, Tuusniemen Koirajoella ja Nurmeksen Kalapurolla. Kunnostuksissa keskityttiin metsäpurojen virtavesien tilan ja lajistojen elinolosuhteiden parantamiseen ja vaelluskalojen liikkumista estävien tekijöiden poistoon.  

Yhtenä tärkeänä toimenpiteenä purokunnostuksiin osallistuneet talkoolaiset pääsivät konkreettisesti luomaan kutu- ja pienpoikasalueita, jotka ovat tärkeitä erittäin uhanalaisen taimenen luontaisen elinkierron kannalta. Taimenten tarvitsemia kutusoraikkoja tehtiin 12 kappaletta. Lisäksi perattuja puro-osuuksia monipuolistettiin kivi- ja puumateriaalilla, joista on hyötyä koko virtavesiekosysteemille ja sen monimuotoisuudelle.  

Virtavesiuomia kunnostettiin käsityönä pienryhmissä 400 metrin matkalta ja yhteensä noin tuhannen neliömetrin alalta. Lisäksi yksi tierumpu urakoitiin ja tehtiin esteettömäksi Nurmeksessa. Työn tuloksena koko metsäpuro lampineen saatiin esteettömäksi kymmenen kilometrin matkalta, aina sen latvajärvelle asti. Vuoden 2022 talkoissa mukana oli 60 vapaaehtoista. Kunnostustöihin osallistui laaja joukko Tornatorin, Stora Enson ja WWF:n henkilöstöä ja johtoa.

“Yhdessä Stora Enson ja Tornatorin kanssa saimme mainion alun metsäpurojen ennallistamiseksi kolmivuotisessa yhteistyössämme. Yritysten osallistuminen luonnon suojeluun on kriittisen tärkeää ja oli myös upeaa nähdä ahkeria talkoolaisia töissä uhanalaisten virtavesilajien puolesta. Ensi vuonna jatketaan”, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder

Kolmevuotinen yhteistyö Metsäpurojen puolesta

Tornatorin, Stora Enson ja WWF Suomen Metsäpurojen puolesta -yhteistyö käynnistyi toukokuussa 2022. Kolmevuotisen yhteistyön tavoitteena on ennallistaa eli palauttaa kohti luonnontilaa pääasiassa metsissä sijaitsevien pienvesien elinympäristöjä, mikä vahvistaa suomalaisen luonnon monimuotoisuutta. 

Virtavedet ovat tärkeitä elinympäristöjä Suomen uhanalaisille vaelluskaloille, kuten esimerkiksi taimenelle, lohelle ja vaellussiialle. Vapaana virtaavia vesiä kaipaavat myös uhanalaiset vesihyönteiset, sammaleet, jokiravut ja simpukat ja nisäkkäät, kuten saukko.

Lisätietoja:   

Heikki Myöhänen, ympäristöpäällikkö, Tornator Oyj, 050 441 2253, etunimi.sukunimi@tornator.fi 

Juuso Lautiainen, asiakkuuspäällikkö, yritysyhteistyö, WWF Suomi, 045 188 4648, etunimi.sukunimi@wwf.fi

Ringa Tuikka, yritysvastuun kehityspäällikkö, Stora Enso Metsä, 040 354 8704, etunimi.sukunimi@storaenso.com