Tornator aloittaa vuoden 2023 uudella organisaatiolla

Uusi organisaatio ratkaisee kehitystarpeita, tasoittaa työmääriä ja lisää työhyvinvointia.

Tornatorissa tarkasteltiin viime vuonna kattavasti yhtiön toimintatapoja ja etsittiin ratkaisuja työhyvinvoinnin lisäämiseen, liiketoiminnan tavoitteiden kestävään saavuttamiseen ja metsäomaisuuden kehittämiseen. Työn tuloksena syntyi uusi organisaatiomalli, joka astui voimaan vuoden alussa. Samalla myös johtoryhmän tehtävät ja vastuut jaettiin uudelleen.

”Tornatorin tehtävänä on luoda kestävää hyvinvointia metsästä. Uusi organisaatiomme on rakennettu palvelemaan tätä tavoitetta mahdollisimman hyvin. Tehdyt muutokset tukevat strategiaamme, jonka keskiössä ovat kestävyys, kumppanuus ja kasvu”, toimitusjohtaja Henrik Nieminen toteaa.

Tornatorin pääliiketoiminnat jakaantuvat viiteen prosessiin: suunnittelu, kiinteistöt, asiakashallinta, operaatiot ja ympäristö. Ydintoimintoja tukevat metsäomaisuuden hallinta, talous ja rahoitus, henkilöstöhallinto, viestintä ja markkinointi sekä tietohallinto ja kehitys. 

Metsäomaisuuden hallinta on kokonaan uusi prosessi, jonka tehtävänä on luoda edellytykset suuren omaisuusmassamme parempaan hyödyntämiseen ja kehittämiseen sekä laatia strategisen tason suunnitelmat, laskelmat ja valuaatiossa tarvittavan metsätiedon tuottaminen. Suunnitteluprosessi ohjaa jatkossa leimikon ja metsänhoidon suunnittelua. Asiakashallinta-prosessi vastaa puukaupan ja metsäpalveluiden asiakasyhteistyöstä ja sopimusneuvotteluista. Kiinteistöt-prosessiin sisältyy jatkossa tuuli- ja aurinkovoimahankkeet. Operaatioprosessin ja ympäristöprosessin tehtävät säilyvät ennallaan.

Uudet nimitykset 2.1.2023:

Metsäomaisuuden hallinnan päällikkö: Kimmo Kortelainen (raportoi liiketoimintajohtajalle)

Suunnittelupäällikkö: Jussi Komulainen (raportoi liiketoimintajohtajalle)

Metsänhoitopäällikkö: Lauri Jurvainen (raportoi suunnittelupäällikölle)

Puukauppapäällikkö: Ari Rekonen (raportoi liiketoimintajohtajalle)

Asiakkuuspäällikkö, metsäpalvelut: Juha Immonen (raportoi kehitys- ja operaatiojohtajalle)

Operaatiopäällikkö: Ville Nousiainen (raportoi kehitys- ja operaatiojohtajalle)

Sovelluskehityspäällikkö: Heikki Tuomikoski (raportoi kehitys- ja operaatiojohtajalle) 

Prosessien nimitykset täydentyvät alkuvuodesta.

Lisätietoja:

Outi Nevalainen, henkilöstö-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, puh. 040 525 5086.