Tornatorin vuosikertomus 2022 on julkaistu

Tornator Oyj:n vuosikertomus 2022 on julkaistu pdf-muotoisena tänään verkkosivuillamme.

Vuosikertomus koostuu kuudesta osasta:

Tornator vuonna 2022, liiketoimintakatsaus, strategiaa käsittelevä Tornatorin suunta, vastuullisuus, hallinnointi ja tilinpäätös. Yritys raportoi vastuullisuudestaan Global Reporting Initiativen (GRI) yritysvastuuraportointia koskeviin Universal Standards -vaatimuksiin viitaten. Raportointi kattaa Tornatorin taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun olennaisimmat osa-alueet. Vuosikertomus on julkaistu sekä suomeksi että englanniksi. 

Vuosikertomus 2022

Annual Report 2022

Lisätietoja: 

Antti Siirtola, CFO, puh.+358 40 773 0975, antti.siirtola@tornator.fi

Tuija Luukkanen, yritysvastuupäällikkö, puh +358 40 502 9062, tuija.luukkanen@tornator.fi