Tornatorin metsänhoidolliset kulotukset kesäkaudella 2023

Metsäpaloilla ja metsänhoidollisella kulotuksella on metsän monimuotoisuutta ja metsän terveyttä edistäviä vaikutuksia. Tornatorin vuotuiset kulotustavoitteet ovat korkealla: kesällä 2023 Tornator kulottaa noin 60 hehtaaria uudistusaloja ja säästöpuuryhmiä. Yhtiön kulotukset painottuvat Itä- ja Pohjois-Suomeen.

Kulotus tehdään vain sään ja tuuliolosuhteiden salliessa ja kulotuksen suunnitelma toimitetaan viranomaisille ennen kulotusta.

Tornatorin kulotukset 2023

22.5. Lieksa, Parree
23.5. Ruokolahti, Kaiturinpää Olkka
20.6. Kuopio, Lamperila

(päivittyvä tiedote)