Metsäpurojen puolesta -talkoot Vaalimaanjoella

Tornatorin ja Stora Enson henkilökunnasta sekä WWF:n virtavesiasiantuntijoista koostuva talkooporukka kunnosti Vaalimaanjoella Miehikkälässä virtavesielinympäristöä suotuisemmaksi muun muassa nahkiaisille ja taimenille.

Elokuun puoliväli tarjosi loistavat puitteet pari päiväisille talkoille. Molempina päivinä vajaa parikymmentä talkoolaista pääsi tutustumaan virtavesielinympäristöjen hoitoon ja yhteiseen Metsäpurojen puolesta -virtavesiyhteistyöhön.

”Oikein onnistuneet kaksipäiväiset metsäpurotalkoot Vaalimaanjoen Nurmijärven purolla ja Vuorikoskella Miehikkälässä. Ja iso kiitos kaikille, jopa ihan kirjaimellisesti, itsensä likoon laittaneille”, iloitsee WWF:n suojeluasiantuntija Manu Vihtonen.

Ennen talkoita, oli tältä kohteelta poistettu konetyönä vaellusesteenä ollut, tarpeeton tierumpu. Itse talkoissa päästiin ennallistamaan purouomaa puuaineksella sekä avaamaan kivipatoa, josta tehtiin luonnonmukaisempi ja virtavesilajistolle esteetön.

Tierumpu muodosti puroon vaellusesteen.
Kuva: WWF/Manu Vihtonen
Vanha ja tarpeeton tierumpu poistettiin purouomasta.
Kuva: WWF/Manu Vihtonen

Lisäksi talkoolaiset pääsivät kunnostamaan ja kuohkeuttamaan Vaalimaanjoen pääuoman Vuorikosken luonnonsoraikkoja erittäin uhanalaisten taimenen syksyistä kutua silmälläpitäen.

”Paljon hyviä keskusteluja ja kysymyksiä sekä pohdintoja päivien aikana. Mielestäni näillä talkoilla saatiin vietyä Metsäpurojen puolesta työtä taas valtavasti eteenpäin”, summaa Vihtonen.

Talkoissa tehtävät kunnostustyöt sijoittuivat kaiken kaikkiaan noin 600 metrin matkalle.
Nurmijärvestä Vaalimaanjokeen laskevassa metsäpurossa on pudotuskorkeutta useita metrejä, mikä tekee purosta paikoin jopa hyvin koskimainen. Puron uomaa reunustavaa puustoa ja puroon kaatunutta puuainesta oli ennestään ilahduttavan paljon.

”Työ tekijäänsä opettaa -sanonta pätee tässäkin tapauksessa. Ehdottomasti paras tapa oppia tunnistamaan kunnostettavia virtavesielinympäristöjä on tulla talkoilemaan paikan päälle. Samalla oppii konkreettisia keinoja, miten virtavesistä riippuvaisten lajien elinoloja voidaan parantaa metsäpurojen yhteydessä”, kiittelee Tornatorin luonnonhoidon asiantuntija Rauli Perkiö.

Joessa ollut kivipato muodosti vaellusesteen.
Kuva: WWF/Manu Vihtonen
Kivipato purettiin talkoissa esteettömäksi vaelluskaloille.
Kuva: WWF/Manu Vihtonen

Metsäpurojen puolesta -yhteistyön tavoite on monipuolistaa Tornatorin mailla sijaitsevien metsäpurojen virtavesilajien elinympäristöä. Yhteistyö on myös osa Tornatorin tekemää monimuotoisuustyötä metsissä. Yhtiön monimuotoisuusohjelman tavoitteena on muun muassa 200 aktiivista luonto- ja vesielinympäristöjen parantamishanketta vuoteen 2030 mennessä.

Lue myös blogi tämän vuoden ensimmäisistä virtavesitalkoista Kuopion Palosenjoella.