Tornator liittyi UN Global Compact -yritysvastuualoitteeseen

Tornator on liittynyt kansainväliseen UN Global Compact -yritysvastuualoitteeseen. Yhtiö on omassa vastuullisuustyössään sitoutunut jo aikaisemmin Global Compactin kymmeneen vastuullisuus-periaatteeseen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ihmisoikeuksien, työelämän, ympäristön ja korruption torjunnan osalta. UN Global Compact -yritysvastuualoitteen allekirjoittajana Tornator vahvistaa ja tuo näkyväksi yritysvastuutyönsä oleellisena osana kestävän hyvinvoinnin luomista metsästä.  

”Sitoutuminen YK:n yritysvastuualoitteeseen syventää entisestään Tornatorin kokonaisvaltaista vastuullisuustyötä, -raportointia ja riskienhallintaa. Se nostaa sosiaalisen vastuun kehitystyön yhdeksi painopisteeksi yhtiön monimuotoisuus- ja ilmasto-ohjelmien rinnalle. Se on myös viesti sidosryhmillemme sitoutumisestamme yritysvastuuseen kaikilla tasoilla”, sanoo Tornatorin henkilöstö-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Outi Nevalainen.  

YK:n jäsenmaiden kestävän kehityksen globaali tavoiteohjelma tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa ympäristö, talous ja ihminen otetaan tasavertaisesti huomioon.

UN Global Compact on YK:n vuonna 2000 käynnistämä yritysvastuualoite. Se antaa yrityksille eväitä edistää ekologista, sosiaalista ja taloudellista vastuullisuutta sekä menestyvää liiketoimintaa hyödyntäen Global Compactin kymmentä vastuullisuusperiaatetta ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Mukana on jo yli 23 000 yritystä 167 maasta.

Lisätietoja: 

Henkilöstö-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Outi Nevalainen, puh. 040 525 5086.

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2022 noin 165 miljoona euroa ja taseen koko noin 3,2 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 190 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1500 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä. www.tornator.fi