Metsän vuokraaminen pitää metsän talousmetsänä – ja tuottaa tasaisesti

Mika Vekkelin omistaman 200 hehtaarin metsätila vaatii paljon taimikonhoitoa ja nuoren metsän kunnostusta, johon miehen oma aika ei riitä. Vekkeli ratkaisi tilanteen vuokraamalla metsän Tornatorille.

Kun metsänomistaja vuokraa metsän, vuokraaja vastaa metsänhoitotehtävistä ja metsän arvon säilymisestä. Mika Vekkelille vuokraus soveltui loistavasti 200 hehtaarin ostometsätilan hoitoon.

”Minulle koituvat edut tästä vuokrauksesta on, että metsä pysyy talousmetsänä ja minä saan siitä kuukausittaisen tulon. Tärkeimpänä on vielä se, että omistus pysyy minulla”, Vekkeli listaa.

Mika Vekkeli on metsäkoneyrittäjä ja aikaa oman metsän hoitoon on rajallisesti.

Vuokraaminen voi olla ratkaisu, jos oma aika tai osaaminen ei riitä metsänhoitoon

Metsän vuokraamista harkitaan tyypillisesti silloin, kun oma aika tai osaaminen ei riitä metsänhoitoon. Vekkelin kohdalla vuokrauspäätökseen vaikutti aikaresurssi.

”Toimin metsäkoneurakoitsijana, työmaat sijaitsevat Hämeenlinnan seudulla. Se on päätyö ja sitten kesäisin teen maatalouspuolen urakointia lähitiloilla”, Vekkeli kertoo.

Vekkelillä on muutakin metsäomaisuutta vuokratun metsätilan lisäksi. Oma aika ei riitä mitenkään kaikkiin metsänhoitotöihin.

Vekkelin kohdalla vuokraus lähti liikkeelle Tornatorin suorakirjeestä vuonna 2020.

”Jokunen viikko meni aikaa, niin otti asiantuntija yhteyttä ja keskusteltiin asiasta”, Vekkeli muistelee.

Keskustelun jälkeen Tornatorin asiantuntija kävi arvioimassa metsän ja arvioinnin perusteella määritettiin metsän sen hetkinen vuokrataso. Vuokran suuruuden lisäksi vuokrasopimuksessa määritettiin minimiloppupuuston arvon.

Metsänomistajalle vuokraus on huoleton ratkaisu

Vuodesta 2020 alkaen Tornatorin asiantuntijat ovat vastanneet siitä, että Vekkelin metsää hoidetaan metsänhoidon suosituksia noudattaen, vastuullisesti ja kestävästi.  Metsätilan hoidosta toimitetaan vuosittain raportti, jossa käy ilmi, mitä toimenpiteitä metsässä on tehty ja mitä tullaan tekemään.

Viimeisimmästä raportista käy ilmi, että vuonna 2022 Vekkelin tilalla oli tehty 15 hehtaaria metsänhoitoa ja samaan tähdätään vuonna 2023.

”Erityisen tyytyväinen olen ollut siihen, että on aloitettu metsänhoitotyöt heti alusta alkaen ripeästi, ja että tehdään säännöllisesti metsän kunnostusta,” Vekkeli kertoo ja jatkaa hymyillen: ”Tietysti se kuukausittainen tulo lämmittää aina mieltä, kun se on säännöllinen tekemättä itse mitään”.