Yhteismetsän myyminen realisoi työn hedelmät – Valajanaavan yhteismetsä teki sujuvat metsäkaupat Tornatorin kanssa  

Valajanaavan yhteismetsä myi Simosta 4 400 hehtaarin metsäpalstan Tornatorille vuoden 2024 helmikuussa.   

Valajanaavan yhteismetsä Simosta päätyi keventämään metsäomistustaan myymällä yli puolet 7200 hehtaarin metsäomaisuudestaan Tornatorille. Valajanaavan yhteismetsän hoitokunnan puheenjohtaja Mika Nikula kertoo, että päätökseen vaikutti osaltaan osakaskunnan jäsenten ikäjakauma.  

”Osakaskunta ikääntyy, ja se vaikuttaa esimerkiksi siihen, onko yhteismetsälle jatkossa vetäjää. Myös hoitokunnan kokoaminen on haastavampaa”, Nikula kertoo. 

”Totta kai jossain vaiheessa tulee myös halu päästä myös nauttimaan työn hedelmistä ja metsän tuotosta.” 

Valajanaavan yhteismetsällä on pitkä historia Simossa 

Valajanaavan yhteismetsä perustettiin 1960-luvun alussa Simossa Ylikärpässä asutustilojen lisämaaksi. Nyt myyty palsta sijaitsee pääasiassa Simon kunnan alueella. 

Kuten monen muunkin yhteismetsän kohdalla, myös Valajanaavan yhteismetsä on kehittynyt nykymuotoonsa vuosikymmenten aikana, ja omistus on kasvanut. Ennen Tornatorin kanssa solmittua metsäkauppaa Valajanaavan yhteismetsän metsäomaisuus käsitti 7100 hehtaaria. Kauppojen jälkeen omistus on 2700 hehtaaria. Nikula arvioi, että pienempi metsäomaisuus on helpompi hallita.

”Yhteismetsässä on nykyisin 23 osakastilaa. Osakkaita on yhteensä viitisenkymmentä, sillä osa osakastiloista on useamman henkilön omistuksessa, ja joukkoon kuuluu myös kuolinpesiä”, Nikula kuvailee.  

Valajanaavan yhteismetsän hoitokunnan puheenjohtaja Mika Nikula kertoo, että kaupantekoprosessi Tornatorin kanssa sujui jouhevasti. Yhteismetsän myyntiin liittyvät kommervenkit taas hieman yllättivät. 

Yhteismetsälaki ohjaa myös yhteismetsien myyntiä 

Yhteismetsän toimintaa ja myyntiä säätelee yhteismetsälaki. Moni päätös vaati taakseen 2/3 äänienemmistön. Myös Valajanaavan yhteismetsän myyntipäätös syntyi osakaskunnan äänestyksellä.  

”Hoitokunta valmisteli myyntiesityksen osakaskunnan kokoukseen. Äänestyksen jälkeen käynnistettiin avoin tarjouskilpailu. Meillä oli myynti-ilmoitus Torissa ja Etuovessa. Saimme useampia tarjouksia, jotka hoitokunta kävi läpi”, Nikula kertoo. 

Tornator teki parhaan tarjouksen, ja hoitokunta esitti osakaskunnalle Tornatorin tarjouksen hyväksymistä. Jälleen päätös syntyi äänestyksen jälkeen.  

”Päätöksenteossa hinta oli määräävä tekijä. On kuitenkin tärkeää, että Tornator on suomalainen yhtiö”, Nikula pohtii. 

Sujuvat kaupat Tornatorin kanssa 

Kaupantekoprosessi Tornatorin kanssa sujui jouhevasti. Tarjous tuli Nikulan mukaan sähköpostiin myynti-ilmoituksessa pyydetyn mukaisesti.  

”Myynti-ilmoituksessa annettiin lupa käydä tutustumassa alueeseen. Tornatorilta oli useampi asiantuntija käynyt metsässä, ja siltä pohjalta saimme tarjouksen. Tarjous oli selkeä ja perusteltu. Selittelyä ei kaivattu. ”

Myyntipäätöksen jälkeen Tornator teki alustavan kauppakirjaluonnoksen, jonka yksityiskohtia hiottiin yhteistuumin. Esisopimukseen päästiin joulukuussa, ja osakaskunnan puheenjohtaja ja hoitokunnan jäsen allekirjoittivat kauppakirjat helmikuussa.  

Myyjäosapuolen osuus kaupanteossa oli Nikulan mukaan selkeä. 

”Tornatorilta saimme hyvät ohjeet tarvittavista dokumenteista, kuten rekisteriotteista, pöytäkirjoista ja yhteismetsän säännöistä”, Nikula kertoo. 

Yhteismetsän myyntiprosessin pituus kuitenkin yllätti.  

”Se piti sisällään pitkiä odotusaikoja ja viranomaistoimintaa. Odotettiin, että niitä on, mutta ei osattu arvata, että näin paljon”, Nikula kertoo. 

”Nyt odotamme vielä maanmittaustoimitusta, jotta pääsemme jakamaan tuotot.”


Yhteismetsän myyminen vaatii aikaa ja malttia 

Valajanaavan yhteismetsän myyntiprosessi on hyvä esimerkki yhteismetsän myyntiprosessin pituudesta. Tarjouskilpailu käynnistettiin keväällä 2023 ja se jatkui syksyyn asti. Metsä päätettiin myydä Tornatorille marraskuussa 2023 ja kauppakirja allekirjoitettiin helmikuussa 2024.  

Valajanaavan yhteismetsän hoitokunnan puheenjohtaja Mika Nikula, että odottelu oli yhteismetsäkaupan haastavin osuus. 

”Tornator olisi toki pystynyt toimimaan nopeammin, mutta yhteismetsälaki tuo omat aikataululliset vaatimuksensa, esimerkiksi osakaskunnan kokousten koollekutsumisille ja valitusajoille.”

Nikula kertookin, että yhteismetsien kannattaa varautua myyntiin huolella ja ennakoida odotus- ja valitusajat. 

”Sellaisen vinkin antaisin muille yhteismetsän myyntiä harkitseville, että kannattaa tehdä hyvä suunnittelu ja aikataulutus jo varhaisessa vaiheessa. Tarjouskilpailun keston mukaan kannattaa sopia etukäteen kokoukset ja tiedottaa osakkaita myyntiprosessin etenemisestä säännöllisesti”, Nikula päättää. 

Jos yhteismetsän myynti kiinnostaa, voit pyytää Tornatorilta indikatiivisen tarjouksen.